UD profily

UD profily slouží pro vytvoření konstrukce sádrokartonového stropu. Rozměry UD  profilu jsou 28×27 mm v tloušťce plechu 0,6 mm a v typizované délce 3 metrů. Povrch profilu je pozinkovaný. Slouží částečně jako nosná konstrukce pro CD profily nesoucí samotný podhled.

Profily se pomocí natloukacích hmožďinek připevňují ve vodorovné poloze po obvodu místnosti ve výšce, v jaké požadujeme budoucí strop nebo podhled, ale k tomu musíme ještě připočíst tloušťku sádrokartonu a popř. povrchové úpravy. Profil má v sobě již předvrtané díry pro uchycení hmožďinkou. Maximální rozteč hmožďinek je 80 cm a od kraje mohou být vzdáleny maximálně 20 cm. Před upevněním profilu na zeď se na zadní stranu profilu přilepí pěnová páska, která zabraňuje přenosu hluku konstrukcí.

 

web-Model

 

 

CD profily

CD profily stejně jako UD profily slouží pro vytvoření konstrukce sádrokartonového stropu a šikmých podhledů. Rozměry CD  profilu jsou 60×27 mm v tloušťce plechu 0,6 mm a v typizovaných délkách 3 a 4 metrů. Povrch profilu je pozinkovaný. Slouží jako nosná konstrukce pro sádrokartonové desky, které jsou do profilu připevněny šrouby.

Samotné CD profily jsou připevněny k nosné stropní konstrukci nebo nosné konstrukci střechy pomocí třmenů a závěsů

CW profily

CW profily se používají pro stavbu příček a slouží jako nosná konstrukce pro sádrokartonové desky.

CW profily se vyrábí v typizovaných šířkách  50, 75 a 100 mm, v délkách od 2,60 m do 4 m v tloušťce profilu 0,6 mm.

CW profily se vkládají mezi UW profily připevněné do stropu sroztečí 60 cm. Mezery mezi CW profily se vyplňují tepelnou nebo spíše zvukovou izolací širokou dle dané budoucí příčky. Na CW profily se šroubují posléze sádrokartonové desky.

UW profily

UW profily slouží ke stavbě sádrokartonových příček a předsazených stěn, profil UW se upevňuje do podlahy a do stropu pomocí hmoždinek a tvoří nosnou konstrukci pro CW profily. Před uchycením se styčná plocha opatří pěnovou páskou.

UW profily se běžně vyrábí v šířce 40 mm, tloušťce 50, 70 a 100mm a v délkách 3 a 4 m a tloušťce plechu 0,6 mm.

UA profily

UA profily jsou profily, které jsou určeny jako nosné prvky pro zavěšené předměty (umyvadla, poličky,skříňky,sanita) na sádrokartonových konstrukcích, bývají samostatně kotveny do podlah a stropů pomocí hmoždinek. Jsou podélně děrované a narozdíl od ostatních proilů se vyrábí ze silnostěného plechu o šířce 2mm.

Mohou být použity i pro strop a všude tam kde je potřeba zesílit konstrukci a zvýšit její nosnost.

Stejně jako CW a UW profily se vyrábí v tloušťkách 50, 75 a 100 milimetrů, v šířce 40 mm, tloušťce plechu 2 mm a délkách od 2,5 metrů do 4 metrů.

Typy sádrokartonů

V Evropě jsou na trhu k dostání sádrokartonové desky v tloušťkách 6 ; 9,5 ; 10 ; 12,5 ; 15 ; 18 ; 20 a 25 milimetrů  a plošném rozměru 1250 x 2000 milimetrů.

Dle speciální vlastností se sádrokarton rozděluje na:

SDK deska obyčejná (GKB)* – pro běžné použití v místnostech, kde relativní vlhkost nepřesahuje 65% při teplotě 20 °C a nejsou kladeny speciální požadavky na požární odolnost, akustiku a mechanickou odolnost.

SDK deska impregnovaná (GKBi)* – pro použití v interiérech se zvýšenou vlhkostí do 75% nebo krátkodobě zvýšenou vlhkostí do 85%. Používá se především v koupelnách, umývárnách, prádelnách, na záchodech a v kuchyních bytů a rodinných domů. Objemová hmotnost se pohybuje kolem 600 – 700 Kg/m3. Barva použitého kartonu  má zpravidla zelenou barvu kvůli rozlišení.

SDK deska protipožární (GKF)* – jedná se o desku, která má delší odolnost proti prohoření, objemová hmotnost se pohybuje okolo 800 Kg/m3, deska je potažena červeným kartonem, její využití je do prostředí s relativní vlhkostí do 65% při teplotě 20°C.

SDK deska protipožární impregnovaná (GKFi)* – stejná deska jako GKF, ale je impregnovaná a proto se může používat i v místnostech se zvýšenou vlhkostí.

Sádrovláknitá deska (Fireboard)* – objemová hmotnost je větší než 780 Kg/m3, deska má klasifikaci dle reakce na oheň A1. Plochy a podélné hrany jsou opláštěny skelným rounem. vyrábí se v minimální tloušťce 12,5 mm a maximální tloušťce 30 mm.

SDK desky akustické - desky zabraňující přenosu hluku, obvykle jsou potaženy modrým kartonem.

SDK desky podlahové - desky určené pro konstrukce podlah, deska je spojena ze tří kusů s drážkou, deska má obvykle tloušťku 25 mm.

 

Nejčastěji prodávané sádrokartonové systémy v česku jsou Knauf, Rigips, Norgips, Danogips a Lafarge Gips

 

* značení dle výrobce Knauf

O sádrokartonu

Sádrokartonová deska je lisovaná sádrová hmota mezi dvěma silnými kartony. Slouží k rychlé instalaci konstrukcí jako jsou

  • příčky a oddělující stěny
  • stropy a zavěšené podhledy
  • šikmé podhledy v podkroví
  • podlahy
  • předsazené stěny
  • šachty
  • opláštění sloupů

Šroubuje se na tenkostěné pozinkované profily nebo na dřevěné latě a hranoly nebo se lepí na zdivo. Výhodou je jednoduchá úprava a tvarování a rychlost výstavby. Reguluje vlhkost v místnosti, má tepelněizolační, zvukověizolační a protipožární vlastnosti, lze jednoduše do konstrukce zabudovat instalace jako je elektrokabeláž, odpady apod.

Dnes jsou sádrokartonové konstrukce využívány především v bytové, občanské a průmyslové výstavbě.