Problematika ptactva na objektech

Zábrany proti ptactvu zamezují přístupu ptactva na části budov jako jsou fasády, střechy, vzduchotechnika, sochy, parapety, ostění, nosníky a trámy, okapy, atd.

Ptáci v těchto částech hnízdí anebo se zde zdržují a svými výkaly špiní konstrukce nebo tyto konstrukce přímo poškozují.

K zabránění přístupu ptactva k těmto konstrukcím se používají zábrany jako jsou sítě, hroty a drátěné systémy. Základní rozdělení zábran dle konstrukce je:

 1. Hrotový systém
 2. Síťový systém
 3. Pavoukový systém

Jaký zvolit ochranný systém proti ptactvu

Ochranná konstrukce  proti hnízdění a pobývání ptáků na budovách se volí dle konkrétní konstrukce, kterou je požadováno chránit, jednotlivé systémy lze samozřejmě kombinovat. Pro ochranu lodžií, soch, světlíků, prosklených ploch a jiných velkoplošných prvků se volí síťový systém, který tyto konstrukce chrání před vstupem ptáků.

Pro velkoplošné vodorovné konstrukce bez denního přístupu lidí jako jsou například střechy se volí drátový systém pavouk, který není cenově náročný a bez problému splňuje účel.

Pro podélné a úzké konstrukce se používá výhradně hrotový systém, který zamezí přístupu ptáků pomocí svých hrotů a který je běžně instalován na problémové konstrukce jako jsou žlaby, římsy, hřebeny střech, sochy apod.

Před výběrem správného systému se poraďte s realizační nebo výrobní firmou, která by vám měla vždy navrhnout nejlepší řešení z hlediska finančního i technického.

Hrotový systém proti ptákům

Hrotový systém brání ptactvu v přístupu pomocí trčících ostrých hrotů, které jsou upevněny na liště upevněné do konstrukce. Lišta může být do kanstrukce upevněna buď hřebíčky nebo přilepením.

Hrotový systém se používá především na podélné konstrukce jako jsou hřebeny střech, okapy, podélné nosníky, římsy, vodorovné konstrukce z válcovaných profilů, nebo bodové konstrukce jako sochy.

Vyrábí se v různých provedeních a seřazeních hrotů dle chráněné konstrukce.

 

Montáž hrotového systému

Hrotový systém lze ke konstrukci připevnit třemi způsoby:

 1. Lepením
 2. Hřebíky
 3. Vruty

 

1. lepení hrotů

Pokud se hroty lepí, konstrukce se očistí od prach, nečistot a mastnoty. Lepení se provádí silikonovým tmelem, který zaručuje pružnost a stálost za každého počasí.Tmel se nanese na spodní stranu lišty po celé délce a přitlačí se na danou konstrukci, po přimáčknutí by měla lišta zůstat v budoucí požadované poloze. jednou kartuší tmelu lze přilepit asi 8-12 bm lišt. Spotřeba většinou záleží na rovnosti podkladu. tato metoda se používá u materiálů jako jsou plech, beton, keramika, ocel, apod.

2. přibíjení hrotů hřebíky

Hřebíčky se upevňuje lišta s hroty, která má v sobě předpřipravené díry, do kterých se hřebíčky natloukají. Používá se pro dřevěnné podklady.

3. přišroubování pomocí vrutů

Provádí se stejně šroubováním vrutů stejně jako upevnění hřebíčky.

 

Mezi pásky se nechává mezera o šířce 5 mm pro odtok dešťové vody.

Lišty se vyrábí v délce 32 cm a je tvořena 8 segmenty po 4 cm, které je možné odlamovat a je možné je snadno upravovat dle konstrukce.

Síťový systém proti ptákům

Síťový systém je tvořen ochranou síťí a nosnou rámovou konstrukcí pro tuto síť. Zabraňuje náletům ptáků na fasády, vzduchotechnické zařízení, lodžie a různé velkoplošné konstrukce.

Ochranná síť

Je vyrobena z UV stabilního polyethylenu, předpokládaná životnost je asi 10 let, vyrábí se v různých odstínech tak aby splívala s barvou fasády či konstrukce a architektonicky nenarušovala vzhled budovy. Sítě proti holubům mají velikost ok asi 50×50 mm a sítě proti vlaštovkám, jiřičkám a drobnému ptactvu 20×20 mm

Nosný rám

Je tvořen oky s hmoždinkami upevněnými do fasády, skrz které je natažený a našponovaný pozinkovaný ocelový či nerezový drát, ke kterému je připevněna ochranná síť pomocí hliníkových spon.

Montáž síťového systému proti ptactvu

Montážní postup:

 1. Nejdříve se dle kotvícího podkladu zvolí délka a typ ocelové kotvy s háčkem pro protáhnutí lanka, první kotvy se umístí do rohů a rozměří se  vzdálenost mezi rohy, z této vzdálenosti se vypočte rozteč mezi kotvami tak, aby poslední kotva nebyla nerovnoměrně umístěna. vzdálenost mezi kotvami je 40-50 cm.
 2. Lanko se protáhne očky těchto kotev tak, aby konce lanka byly na boční nebo na spodní straně síťové konstrukce.
 3. Lanko se protáhne okem napínacího šroubu a udělá se zde smyčka, která se zajistí proti uvolnění lanovou spojkou. Na druhém konci lanka se také vytvoří smyčka a ta se zahákne za otevřený konec napínacího šroubu, poté se šrou utahuje dokud není lanko dostatečně napnuté.
 4. Nyní se začne připevňovat síť k lanku, nejdříve se připne mezi rohová oka  a postupně se připne k celým stranám vycházejícím od tohoto rohu.
 5. Poté se síť připevní k lanku na zbývajících dvou stranách, na kterých se lehce došponuje, aby byla napnutá. Končí se upevňováním u rohu, který leží přesně na opačné straně proti rohu, s kterým se začínalo.
 6. Po napnutí a připevnění se odstřihne síť, která přesahuje a je zbytečná.

 

U velkých ploch se síť napjuje pomocí sponek v místech, kde spoj nejméně narušuje vzhled.

Pro vytvoření rámu se používají lanka vyrábění z nerezové oceli nebo z pozinkované oceli a průměru 2 mm. Síť je k lanku připevněna hliníkovými sponkami, které jsou připevňovány speciálními kleštěmi, spotřeba sponek je 10-15 kusů na běžný metr.

Pavoukový systém proti ptákům

Tzv. „pavouk“ je vhodný zejména pro střechy a kopule. Skládá se z dlouhých nerezových drátů, které jsou na jednom konci upevněny do otočného ocelového stojany, který je ke konstrukci buď přilepený nebo přišroubovaný.

Nerezové dráty se pohybují při mírném větru nebo se rozkmytají při dotyku ptáka a tím ptactvo plaší. Dráty by neměly být umístěny výše než 10 cm nad plochou.

Před údržbou střechy či konstrukce se dá systém snadno demontovat.

Montáž ochranného systému „pavouk“

Lož otočného čepu se ke konstrukci může lepit silikonovým tmelem nebo šroubovat pmocí samořezných či jiných šroubů a vrutů dle konstrukce.

před lepením je zapotřebí podklad pořádně očistit od nečistot, prachu a mastnoty.

Poté se do otočného dílu připevní dráty, které se předtím naohýbají tak aby byly umístěny nad střešní konstrukcí maximálně 10 cm a měly by přesahovat asi 5 cm přes okraj. Drátům nesmí nic překážet v pohybu a otáčení.

 

Lankový systém proti ptactvu

Lankový systém je nejméně používanou variantou při ochraně budov proti ptactvu a to díky jeho ceně a obtížnější montáži. jeho účinná šířka je pouze 5 cm a proto se instaluje na úzké konstrukce nebo na konstrukce, u kterých se pohybují lidé – například zábradlí anebo římsy a kraje střech. Princip systému je ten, že ptáci nemohou dosednout díky napnutým lankům na chráněnou konstrukci.

Lanka umístěná nad konstrukcí asi 10 cm se připevňují do nerezových držáků, které jsou ke konstrukci přilepeny, přinýtovány nebo připevněny pomocí hmoždinek. Tyto držáky jsou od sebe vzdáleny maximálně 2 metry.

Životnost tohoto systému se pohybuje do 10 let. Většinou je u tohoto systému zapotřebí pravidelný servis.

 

 

Makety predátorů

Pro plašení holubů a ptactva se používají makety a obrázky predátorů, ze kterých mají ptáci přirozený strach a vyhýbají se takto označeným místům, nejznámější jsou asi nálepky na velkých prosklených plochách, jako jsou výškové budovy, stěny podél silnic nebo zastávky.

Problematika nátěrů dřevěnných obkladů

Dřevěnné obklady ve venkovním prostředí jsou náchylnou konstrukcí na poškození větrem, deštěm, sluncem i mrazem. Pokud je zanedbána údržba tohoto typu obložení, může dojít k nenávratnému poškození dřeva a poté je nutná celá výměna obložení.

Venkovní obložení je tvořeno palubkou v různých tvarových a profilových provedení a materiálových provedení (smrk, jedle, borovice, modřín,…)

Pro nátěry dřeva se nejčastěji používají tyto druhy nátěrů

 • akrylátové
 • syntetické

Nátěry obecně se vyrábí v provedení napouštěcích olejů a vosků, lazur, laků, barev

Napouštěcí oleje a vosky – umožňují zachovat původní vzhled dřeva, jedná se o nejstarší ochranu dřeva, kdy byly používány pouze přírodní oleje, které dnes slouží především pro úpravu nábytku a interiérových doplňků, přírodní oleje jsou nahrazovány polyurethanovými pryskyřicemi a alkydovými oleji.

Lazury – jedná se o tenkovrstvé, průhledné nebo poloprůhledné nátěry, které zachovávají strukturu dřeva a jeho přirozenost, staré dřevo nevyžaduje odstranění předchozích soudržných nátěrů

Laky – jedná se o průhledné nátěry v různých odstínech, které na dřevě tvrdý, mechanicky odolný film, a hladký a lesklý povrch dřeva

Barvy – zakrývají strukturu a přirozenost dřeva, a vytvářejí jednobarevný povrch

Příprava dřevěnných povrchů pro nátěr

Před nátěrem je zapotřebí vypnit veškeré trhliny a vyštíplé suky ve dřevě na což se používá speciální tmel, a pozaschnutí tmelu se povrch dřeva obrousí smirkovým papírem. Nejdříve se brousím papírem s vyšší hrubostí – asi 80. Poté se pokračuje k jemnější zrnitosti – až 150. poslední broušení musí být ve směru ve směru let dřeva. na broušení také lze používat brusnou houbičku.

Broušení větších ploch se provádí vibrační bruskou.

Před nátěrem odstraníme prach a nečistoty včetně mastnot.

Lazurové nátěry značky Lazurol

Značka Lazurol je označení řady výrobků firmy Teluria, jedná se o syntetické nátěry odolné povětrnostním vlivům, mrazu, vodě, plísním a houbám a UV záření.

Jedná se o roztok alkydové pryskyřice v organickém rozpouštědle s přísadou vysýchavých olejů a disperzí organických a anorganických pigmentů s přídavkem směsi speciálních vosků.

Používají se pro nátěry dřeva a dřevěnných výrobků vevnitř i venku. Aplikační teplota je od +7°C a to na vyschlé dřevo o maximální vlhkosti 25%.

Dřevo se nejdříve impregnuje nátěrem též značky Lazurol, ve venkovním prostředí se nanáší ve 2-3 vrstvách s minimální přestávkou 24 hodin. Lazurol se nanáší štětcem a není potřeba jej ředit, vyrábí se v řadě odstínů.

lazurol se vyrábí v mnoha provedeních, jako jsou emaily na okna, lodní laky, napouštěcí oleje, pochozí laky, atd.

Nátěry kovových obložení fasád

Nátěry kovových obložení fasád se provádí z důvodu ochrany obložení před korozí a kvůli získání nového vzhledu. obložení bývají nejčastěji tvořena trapézovými plechy vyrobenými z hliníky nebo ocelového tenkostěnného plechu.

Pro nátěry těchto obložení se používají stejné produkty jako pro nátěry kovových krytina pro aplikaci barev platí stejná pravidla jako pro střechy.

Více informací najdete na následujících odkazech.

Problematika kovových krytin a obložení

Příprava podkladů před provedením nátěru

Nátěr kovových střech a obložení vodoředitelnou barvou ETERNAL

Nátěry kovových střech a obložení syntetickými nátěry

Problematika ochranných nátěrů asfaltových pásů

Střechy z asfaltových krytin jsou převážně ploché střechy. Dnes jsou krytiny z asfaltových pásů vyráběny z kvalitního modifikovaného asfaltu a většinou je střecha zakryta více vrstvami těchto pásů. Navíc vrchní pás má posyp, který je tvořen drobným kamenivem v různých odstínech, který má za účel chránit pás před UV zářením a povětrnostními vlivy, druhotný účel je také architektonický.

Ovšem spousta budov v České republice a to především ty z minulé doby, jsou tvořeny starými asfaltovými pásy, které byly vyráběny z oxidovaného (méně kvalitního) asfaltu a nemají žádnou povrchovou úpravu, která by je chránila před vlivy slunečního záření. Anebo jsou tyto nátěry staré a strávené, tím pádem neúčinné.

Asfaltové krytiny, které nemají ochranou vrstvu je třeba natírat ochranými reflexními nátěry, které odráží sluneční zářění, a chrání asfaltovou vrstvu před poškozením.

 

Reflexní ochranný lak Den Braven

Pro ochranné nátěry asfaltových pásů používáme reflexní ochranný lak Den Braven s označením Denbit REFLEX ALU. Jedná se o bitumenovou hmotu modifikovanou syntetickým kaučukem s přidáním živic a chemických sloučenin.

reflexni-ochranny-lak-denbit-reflex-alu

Lze jej nanášet na asfaltové lepenky, bitumenové šindely, eternitové a pozinkované plechy, betonové zdi, cementové a vápenocementové omítky a minerální podklady. Lze jim také natírat klempířské prvky.

Díky stříbrnému barvivu má reflexní účinky, které mimojiné také zabraňují přehřívání konstrukcí střech a zdiva.

Příprava podkladu a aplikace

Podklad musí být dokonale očištěný od prachu, nečistot a mastnot. Veškerý praskliny musí být vyplněny opravnými stěrkami, puchýře se rozříznou do kříže a následně se vyplní, u nových podkladů musí být řádně vyzrálé a ze starých konstrukcí musí být odstraněny staré nesoudržné nátěry.

Nátěr se nanáší štětkou či štětcem v jedné vrstvě, během natírání se barva musí průběžně míchat kvůli usazování hliníkového pigmentu na dno.

 

 

Asfaltový střešní lak MEM

Ochrana asfaltových střešních pásů asfaltovým lakem MEM, který je výrobcem stavební chemie více než 35 let.

Aplikace

Nejdříve se očistí krytina od všech nečistot a veškeré trhliny se zatmelí.

Část asfaltového střešního laku MEM se naředí s vodou v poměru 1:1 a natře se s ním krytina. To zvýší soudržnost podkladu a budoucího nátěru.

Po zaschnutí předešlého nátěru se provede pomocí štětky nebo stříkacího stroje další nátěr, tentokrát už neředěný. Podklad musí být dokonale suchý, jinak hrozí smytí nátěru deštěm.

Nátěr betonových, pálených a eternitových střech barvou ETERNAL

Pro nátěry střešních betonových a pálených neglazovaných tašek a vláknocementových krytin jako je eternit používáme nátěr od firmy Austis „Eternal na střech“. jedná se o akrylátový nátěr, který je odolný proti UV záření, má vysokou adhezi, a po zaschnutí vytváří voděodolný film, který chrání krytinu a prodlužuje její životnost. Nátěrem se také překryjí trhlinky a mikrotrhlinky, které jsou později příčinou degradace střšní krytiny.

Kromě toho, že nátěr chrání střechu před vlivy počasí, tak dodává krytině zcela nový vzhled a vámi požadovaný odstín barvy.

Před samotným provedením nátěru je třeba provést dokonalé očištění krytiny a to pomocí ocelových kartáčů nebo vysokotlakého čištění. Tak dojde k odstranění mechů, prachu, nátěrů a jiných nečistot.

Jako základní nátěr se používá penetrační přípravek Forte penetral. Ten se nanáší v takové vrstvě, dokud nevytvoří lesklý film, přebytek se poté setře a nechá se minimálně 6 hodin zaschnout. Poté se válečkem nebo štětcem nanáší v jedné nebo ve dvou vrstvách vrchní nátěr. Technologická přestávka mezi nátěry je minimálně 4 hodiny a provádí se za teplot od +5 do 30°C.

Tyto práce jsou nejčastěji prováděny výškovými pracovníky za pomoci jištění z lana.

 

Problematika fasádních nátěrů

Omítkové fasády, které jsou většinou tvořeny jádrovou omítkou a štukovou vrstvou, nebo stěrkou je nutné chránit chránit před počasím a povětrnostními vlivy, jinak dochází k zvětrávání a následnému drolení. navíc nátěry fungují jako architektonický prvek, který vytváří jednotný vzhled fasády.

Fasádní omítky jsou tedy konstrukce, které chrání zdivo a opláštění před přírodními a umělými vlivy.

Fasádní nátěry se dle složení, použití a kvality rozdělují na:

 • akrylátové – jedná se o směs anorganických pigmentů, plniv, derivátu celulózy, aditiv, fungicidních a baktericidních látek a akrylátové disperze , akrylátové barvy jsou vhodny téměř na všechny stavební povrchy – vápenocementové omítky, betonové panely, sanační omítky, zdivo a běžné omítky, omítky zateplovacích systémů. Doba zasychání je minimálně 4 hodiny při 20 °C. Akrylátové barvy mají dobrou paropropustnost a proti jsou vhodné i na sanační omítky.
 • silikátové – směs anorganických pigmentů, plniv, speciálních aditiv, stabilizátorů, fungicidních a baktericidních látek, polysacharidu a přísady modifikujícího pojiva dispergovaná v draselném vodním skle. jako podkladový materiál jsou vhodné vápenocementové omítky a staré a fasádní omítky. Nátěry jsou paropropustné, odolné proti ušpinění odolné proti poškození a poškrábání a voděodpudivé. Silikátové nátěry se používají také na nátěry fasád historických objektů. Doba zasychání bývá minimálně 6 hodin při 20°C.
 • silikonové – jsou směsí směs anorganických pigmentů, plniv, derivátu celulózy, aditiv, fungicidních a baktericidních látek, siloxanové emulze a akrylátové disperze. Jsou odolné proti ušpinění, voděodolné, otěruvzdorné, mají odolnost proti kyselým dešťům a chemickým dešťům. Jsou vhodné pro všechny druhy povrchových úprav včetně starých fasád a historických budov.
 • siloxanové – barvy jsou zkvalitněny polysiloxanem modifikovaným silikonovou pryskyřicí. Jsou vhodné pro nátěry betonových panelů, vápenocementových omítek, zdiva a zateplovacích systémů. Barvy jsou vysoce přilnavé, odolné proti kyselým dešťům a paropropustné.

 

Fasádní nátěry se provádíme běžně jako výškové práce pomocí horolezecké techniky. Hlavními výrobci fasádních barev jsou Het, ProfiamBau, Cemix, Jub, Dufa, Primalex, Weber, Mistral a Teluria.

Příprava fasády před nátěrem

Před samotným nátěrem je zapotřebí odstranit veškeré nesoudržné částice, špínu a prach a staré nesoudržné nátěry a mastnoty.

Pro čištění je vhodné umýt fasádu Wapkou, ale poté ji nechat řádně uschnout.

U nových štuků a fasád je zapotřebí nechat podklad pořádně vyzrát a to většinou déle jak měsíc. Zároveň je zapotřebí přebroušením odstranit nesoudržná zrna na povrchu.

Nanášení nátěrů

Nanášení štětcem

Nanášení malířským válečkem

Airless stříkání (bezvzduchové stříkání) - jedná se o stříkání barvy na povrch vysokým tlakem, tím je zabráněno prostřikům a stékání barev. Metoda je určena pro nástřiky velkých ploch. Barva je do koncovky vháněna tlakem více než 100 bar a zde dochází k rozštěpení barvy na malé kapičky a tím dojde k rozprášení a dokonalému a rovnoměrnému rozložení barvy na povrchu.

 

Provádění akrylátových nátěrů fasád

Složení akrylátových nátěrů je směs anorganických pigmentů, plniv, derivátu celulózy, aditiv, fungicidních a baktericidních látek a akrylátové disperze.

Akrylátové barvy jsou omyvatelné, paropropustné a rychleschnoucí. jako ředidlo se používá vždy voda. teplota před a po aplikaci by se nejčastěji měla  pohybovat od +5 do 30 °C.

Na fasádě se nejdříve provedene penetrační nátěr, který má za úkol zvýšit soudržnost a přilnavost nosného povrchu. Po úplném zaschnutí lze nanést fasádní barvu ve dvou vrstvách dle potřeby. Akrylátové barvy se nanáší štětcem, válečkem nebo Air less stříkáním.

Akrylátové barvy se ředí asi 5-10% vody. Spotřeba na cemento-polymerní hmote je asi 0,2 kg/m2.

Akrylátové nátěry lze nanášet na povrchy jako zdivo, betonové panely, sanační omítky, vápenocementové omítky, omítky zateplovacích systémů.

Provádění silikátových nátěrů fasád

Silikátové barvy jsou směs anorganických pigmentů, plniv, speciálních aditiv, stabilizátorů, fungicidních a baktericidních látek, polysacharidu a přísady modifikujícího pojiva dispergovaná v draselném vodním skle.

Silikátové nátěry jsou vodoodpudivé, paropropustné, mají zvýšenou odolnost proti oděru a poškrábání. Odstín barvy může ovlivnit teplota při nanášení. Většinou se aplikují při teplotě +5 až +25 °C, která musí být v tomto rozmezí 24 hodin po i před provedením.

Aplikace se může provádět válečkem, štětcem i stříkáním. Podklad se nejdříve natírá základním silikátovým nátěrem, který se nechá až 24 hodin zaschnout. Poté se nanáší minimálně dva nátěry silikátovou barvou.

Před nátěrem silikátovými nátěry je zapotřebí provést dokonalé zakrytí všech konstrukcí proti ušpinění, protože stopy barev jsou neodstranitelné.

Provádění silikonových nátěrů fasád

Silikonové barvy jsou směsí anorganických pigmentů, plniv, derivátu celulózy, aditiv, fungicidních a baktericidních látek, siloxanové emulze a akrylátové disperze.

Používají se k nátěrům veškerých stavebních konstrukcí (zdivo, betonové panely, vápenocementové omítky, atd.) Barva má zvýšenou odolnost proti kyselým dešťům a chemikáliím obsažených v dešti a díky své paropropustnosti se používají i k nátěrům WTA sanačních omítek. Většinou se aplikují při teplotě +5 až +25 °C, která musí být v tomto rozmezí 24 hodin po i před provedením.

Jako ředidlo se používá voda.

Podklad se nejdříve natře hloubkovým penetračním nátěrem, po zaschnutí se nanesou 2 a více nátěrů, které se zředí maximálně 5% vody.

Nanášení je pomocí válečku, štětce nebo stříkáním Air less.

Provádění siloxanových nátěrů fasád

Siloxanové barvy se používají k nátěrům minerálních omítek jako jsou vápenocementové, štukové a březolitové omítky a WTA sanačních systémů.

Barva je ředitelná vodou. Aplikace se provádí válečkem, štětcem nebo stříkáním Air less. Většinou se aplikují při teplotě +5 až +30 °C, která musí být v tomto rozmezí 24 hodin po i před provedením.

Podklad se nejdříve natře hloubkovým penetračním nátěrem, který se nechá 12 – 24 hodin zaschnout a poté se natře minimálně dvěma vrchními nátěry siloxanové barvy ředěné maximálně 5% vody.

Problematika plechových krytin

Nové plechové krytiny jsou dnes opatřeny nátěry s vysokou přilnavostí a životností. Stařší plechové krytiny je nutno jednou za několik let natřít a to i krytiny, které mají pozinkovanou ochranou vrstvu. Nátěry mají plnit dvě funkce, tou první je ochrana před korozí a následným poškozením konstrukce a tou druhou je vzhledová úprava části budovy.

Při provádění nátěru krytiny se většinou provádí i nátěry všech střešních doplňků jako jsou oplechování, okapy, svody a veškeré plechové či ocelové konstrukce. Veškeré postupy platí také pro ostatní oplechování na budově jako jsou parapety, oplechování říms, mřížky a okapové plechy.

Nátěry je možné nanášet štětcem, válečkem nebo nástřikem.

Před samotným

Na nátěry plechových střech se používají nejčastěji

 • vodou ředitelné barvy
 • syntetické barvy
 • polyuretanové
 • speciální nátěry na bázi pryskyřic a další

Před nanášením nátěrů je zapotřebí řádně očistit podklad  a zbavit ho všech nečistot, viz. další kapitola.

Příprava podkladů před provedením nátěru

Nejčastější příčinou odlupování nových nátěrů je nedostatečná příprava podkladu před nátěrem.

Přilnavost starých nátěrů se zjišťuje mřížkovou metodou – to zanamená, že se na povrchů provede pomocí žiletkového nože několik řezů v obou směrech vzdálené od sebe 1-3 milimetry, řez musí být silný až na konstrukci, poté se na tuto mřížku přilepí lepící páska a strhne se, podle odloupnuté barvy se posuzuje zda je daný nátěr možné přetřít nebo je nutné jej odstranit.

Pro odstranění nepřilnavých nátěrů a nečistot se používá buď vysokotlaký čistící stroj anebo ruční čištění za pomoci kartáčů a škrabek.

Pro odstranění mastnot je zapotřebí použít odmašťovací saponát v případě ručního mytí nebo vysokotlaký čistící stroj.

Připravený podklad musí být suchý, bez mastnot, bez částic prachu a špíny a nesoudržných nátěrů

Nátěr kovových střech vodouředitelnou barvou ETERNAL

Následný popis bude při použití výrobků řady Eternal, který je jedním z nejznámějších vodouředitelných akrylátových barev. Vodouředitelné nátěry mají výhodu v rychlé aplikaci díky krátkým technologickým přestávkám.

 

Podklad – nový pozinkovaný plech

pro tento druh podkladu se používá barva ETERNAL mat akrylátový, který se používá na nové pozinkované povrchy bez předchozí oxidace, ocelových plechů se základním nátěrem, hliníkových povrchů, režné keramiky, měďi, nepochozího dřeva a betonu.

Spotřeba se pohybuje od 0,25 do 0,4 kg/m2. Nanáší se na podklad o teplotě v rozmezí 8-30°C ve 2-3 vrstvách a mezi jednotlivými nátěru musí být dodrženy přestávka min. 4 hodiny (při 20°C). Veškeré savé podklady je nutno předem napenetrovat.

 

Podklad – starý a nový antikorozní či syntetický nátěr

pro starší povrchy se používá barva ETERNAL mat revital, podmínky pro aplikaci jsou stejné jako u předešlého nátěru, mezera mezi jednotlivými nátěry stačí 2 hodiny. jedná se o barvu k obnovování starých nátěrů.

 

Jako základní nátěr se používá ETERNAL antikor akrylátový – antikorozní nátěrová hmota pro základní nátěry kovových konstrukcí. používá se pro zkorodované konstrukce v 1-2 vrstvách.

 

Podklad – veškeré kovové konstrukce

na tento typ konstrukcí se používí ETERNAL na kovy, která slouží jako základová i vrchní konstrukce. nanáší se v 1- 3 vrstvách při teplotě min. 10°C se 4 hodinovými intervaly. Jedná se o kvalitní nátěr na bázi disperze modifikované akrylátové pryskyřice, speciálních antikorozních pigmentů, plniv a aditiv. Stejně jako předešlé nátěry je možné jej nanášet ručně i strojně.

 

Více informací na stránkách http://www.barvy-eternal.cz

Nátěry kovových střech syntetickými nátěry

Jedním z významným výrobců syntetických nátěrů je výrobce Barvy a laky Teluria.

Syntetické nátěry je možné nanášet štětcem, válečkem či strojně. K dostání jsou jednovrstvé nátěry, které plní funkci základního nátěru a vrchního nátěru. Kvalitnější provedení je ovšem provedení vícevrstvého nátěru.

Jako základní barvy se používají výrobky s označením Pragoprimer, doba zrání nátěru je přibližně 24 hodin. Základní barvy se vyrábí v bílé, šedé a červenohnědé barvě. nanáší se ve vrstvě 25-30µm.

Na základní barvu se nanáší 1-3 nátěry vrchního nátěru nebo emailu Industrol

Problematika panelových spar

Naprostá většina panelových domů v České republice pochází z minulého století a z minulého režimu a spousta z nich jsou starší než jejich plánovaná životnost. S tím je spojena i problematika panelových spár, protože tehdejší kvalita materiálů a stavebních hmot byla značně nevyvinuta a spousta spar byla vymazána pouze cementovým potěrem, který neměl téměř žádnou dilatační schopnost a to je důvod, proč dnes tyto panelové stavby vyžadují opravy a revitalizace panelových spár nebo kompletní revitalizace a to především z důvodu nevyhovující tepelné izolace.

Vlivem počasí a povětrnostních vlivů dochází k odpadávání původních tmelících hmot a malt a to může mít za následek:

 • korozi ocelových výztuží vyčnívající ze železobetonových panelů, kterou jsou panely k sobě spojeny a tím pádem může dojít k narušení statiky stavby (korozi způsobuje voda zatíkající při dešti anebo vzdušná vlhkost)
 • vznik tepelných mostů mezi vnitřním a venkovním prostředím což způsobuje ztráty tepla a možnost výskytu plísní v interiéru a vznik zdravotnězávadného prostředí
 • zatékání do interiérů, poškozený omítek a povrchových úprav a zařízení
 • neestetický vzhled stavby zvenku

Oprava panelových spár je každopádně záležitost, kterou nelze odkládat a nutno ji řešit již při prvních znatelných poškozeních.

Oprava panelových spar je ve většině případů prováděna z lana za použití horolezecké techniky, což zajišťuje nižší finanční nákladnost.

Možnosti tmelení spar panelů

Dle stávající konstrukce je nutné zvolit způsob jakým bude spára zatmelena. Vždy záleží na výplni spáry (dutá, vyplněná cementovým potěrem), šířce spáry a soudržnosti hrany panelu.

 1. Dutá spára – pokud spára není vyplněna, je možné ji vyplnit polyuretanovou pěnou, která zamezí promrzání konstrukce. Tato spára se vždy nejdříve očístí a odstraní se veškeré zbytky starých tmelů a nesoudržné částice. Pokud je třeba zapravit stěny panelu, provádí se to polymercementovou maltou, která má vysokou přilnavost. Stěny panelu se opatří penetračním nátěrem, který se nechá zaschnout a poté se do spáry vloží vyplňovací polyetylenový provazec a spára se vyplní tmelem.
 2. Vyplněná spára – pokud je spára vyplněna cementovým potěrem, který je soudržný a pevný, není třeba do spáry vkládat provazec. Spára se řádně vyčistí a odstraní se veškeré mastnoty, stávající cementová malta se ošetří penetračním nátěrem pro vyšší soudržnost a přilnavost a poté se spára vyplní tmelem.
 3. Spára se vyplní polymercementovou maltou, která se po vytvrdnutí napenetruje a nechá zaschnout, na takto připravenou spáru se nalepí na lepící tmel silikonová páska, která spáru dokonale utěsní.

 

Tmelení spár se může provádět jako

 • Jednostupňové tmelení – spára je vytmelena pouze jednou vrstvou tmelu, která zajišťuje neprůvzdušnost
 • Dvoustupňové tmelení – spára je vytmelena dvěma vrstvami tmelu, které jsou na sobě zcela nezávislé a jsou odděleny vzduchovou mezerou, tzn. že jedna vrstva tmelu je v krajní části spáry a druhá vrstva tmelu je nejčastěji ve středové části spáry

 

Úprava tmelu na povrchu spáry

 • tmel je zasazen ve spáře a je upraven do mírného oblouku - tloušťka tmelové vrstvy musí být minimálně 10 mm
 • tmel překrývá spáru – překrytí spáry je možné maximálně o 20 mm na každou stranu a je nutné dodržet tmelovou vrstvu minimálně 10 mm

 

Typy tmelů

Dle pružnosti se rozdělují na tmely

 • plastické – tmely, které nejsou schopny se při větší a častější deformaci konstrukce vrátit do své původní polohy, proto se používají jen tam, kde konstrukce strvává v setrvačném stavu
 • elastické – tmely, které mají výbornou pružnost a jsou schopny se vrátit do své původní polohy i při větší deformaci konstrukce

Dle chemického složení se tmely rozdělují na:

 • silikonové
 • akrylátové
 • MS polymerní
 • polyuretanové
 • butylkaučukové

Výběr tmelu se provádí dle umístění spáry, šířky spáry, materiálu a požadované životnosti.

Vyplňovací provazce se vyrábí v tloušťkách 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 mm

 

Nejvýznamnějšími výrobci tmelů pro spárování panelových spár jsou Den Braven a Sika

 

Den Braven – postup tmelení panelových spár

Pro tmelení spár plášťů panelových budov se používají pružné akrylátové plastickoelastické tmely Den Braven  S-T1  a akrylátové elastické tmely Den Braven S-T5.

Tmel Den Braven S-T1 se používá pro spáry staveb, které jsou stavěny z panelů o maximální délce 4800 mm.

nahled-09.s-t1-st1-pruzny-sparovaci-tmel  nahled-09.s-t5-st5-specialni-sparovaci-tmel

Tmel Den Braven S-T5 se používá pro spáry staveb, které jsou stavěny z panelů o maximální délce 6000 mm.

 

Obecné zásady pro spárování:

Tloušťka vyplňovacího provazce by měla být alespoň o 50% širší než je tloušťka spáry a to z toho důvodu, aby nedocházelo při tmelení k posunu provazce nebo k průchodu tmelu mezi provazcem a stěnou panelu.

Hloubka spáry se navrhuje jako šířka spáry v milimetrech + 6mm.

U spár o šířce 15-40 mm je zapotřebí provést pomocí polymercementové malty opravy ulámaných rohů a hran.

Pokud je šířka spáry menší než 15 mm, je zapotřebí provést její rozšíření.

Pokud je šířka spáry větší než 40 mm, je zapotřebí její zůžení na tuto šířku, jinak hrozí stíkání tmelu při spárování. Pro opravu hran a stěn nebo zůžení spáry se používá malta, která se namíchá v tomto poměru:

- 1 díl portlandského nebo struskoportlandského cementu třídy ČSN 72 2122

- 3 díly kameniva frakce 0-1 nebo 0-4 mm

- 0,5 hmotných dílů disperze S-T7 nebo Sokrat 2804

 

Postup

Spáry se dle potřeby zapraví.

Před tmelením se spáry řádně očistí, odstraní se mastnoty a nesoudržné částice a spáry se profouknou vzduchem a čelní strany panelů se opatří ochranou páskou proti znečištění tmelem nebo penetrací.

Úprava spáry

Úprava spáry před samotným tmelením opatřena vyplňujícím provazcem, primerovým nátěrem a ochranou páskou

 

Do spáry se vtlačí třeba za pomoci dřevěného klínu vyplňovací provazec do patřičné hloubky a vnitřní stěny panelů se natřou primerovým nátěrem, který se vyrobí smícháním 1 dílu spárovacího tmelu a 3 díly vody. Tento nátěr se nanáší pomocí štětce.

Po zaschnutí primerového nátěru (asi 15 minut při 20°C) se začne nanášet spárovací tmel S-T1 a to buď vytlačovací pistolí nebo špachtlí. Je zapotřebí, aby tmel řádně přilnul ke stěnám panelů i k provazci. Poté se povrch zarovná a uhladí pomocí štětce nebo stěrky namáčené do vody.

Tmelení se provádí odshora dolů. Tmelení se smí provádět pouze při teplotách od +5°C do 30°C

web-Model2    web-Model3

Tmelení, kdy tmel překrývá spáru

Při této metodě není zapotřebí úprava šířky spar, nerovnosti povrchu mohou být maximálně 3 mm, překrytí spáry po obou stranách musí být min. 20 mm, čelní strany panelu se ovšem nepenetrují a tloušťka tmelu před čelní hranou panelu musí být minimálně 5 mm.

web-Model5     web-Model6

Continue reading

Sika – produktová řada pro fasádní spáry

1375185444195

SikaHyflex-250 Facade (Sikaflex  PRO-2 HP)

Trvale elastický tmel na PU bázi s nízkým E-modulem, vysokou elasticitou a nelepivým povrchem. Těsnění spár na opěrných zdech, fasádách a mostních opěrách. Odolný UV záření. Celková změna tvaru: 25 %, tvrdost Shore A: 25. Aplikace: ruční nebo vzduchovou pistolí. Čištění pomocí Sika Remover-208 nebo ubrousků Sika TopClean-T

Použití

vhodný pro utěsnění fasádních spár, speciálně pak dilatační spáry prefabrikovaných prvků, ale také připojovací spáry oken, dveří, kovových a betonových prvků. Vhodný i pro styk dřeva, kovů a betonu.

Vlastnosti

pro tmelení fasád s vysokými požadavky:

 • dobrá odolnost vůči vodě a stárnutí
 • přetvoření 25 %
 • vyzrávání bez tvroby bublinek
 • velmi nízké namáhání podkladu
 • velmi snadná zpracovatelnost a vyhlazení
 • vynikající přidržnost na většinu podkladů

Barva

betonově šedá

Balení

600 ml monoporce

1379998440630.png

Sikaflex  AT-Connection

Trvale elastický tmel na bázi STP, bez zápachu a rozpouštěděl, výborně odolává povětrnosti, UV záření. Vhodný pro všechny druhy dilatačních spár a styčných spár z rozdílných porézních i neporézních materiálů, např. PVC, beton, kovy, cihla, kámen

Použití

tmel pro stavební spáry, zejména při styku savých a nesavých podkladů, tzn. osazování oken a dveří (např. PVC, kovy, dřevo na beton, zdivo apod.)

Vlastnosti

 • výborně drží na plastech
 • neobsahuje silikon, lze přetírat barvami na akrylové bázi
 • vynikajicí zpracovatelnost a odolnost vůči povětrnostním vlivům
 • neobsahuje rozpouštědla
 • snadná aplikace
 • přetvoření 25 %
 • vysoká barevná stabilita

Barva

bílá

Balení

300 ml kartuše, 600 ml monoporce

Sikaflex  Construction+ (Sikaflex  Construction)

Pružný tmel na bázi PU vhodný na těsnění spár panelových domů, balkónových a fasádních prvků, okolo oken a dveří. Používá na podklady z betonu, pórobetonu, cihel, dřeva, kovu a tvrzeného PVC. Není vhodný na těsnění skel, podlahových spár a na použití při trvalém zatížení vodou. Celková změna tvaru: 25 %

Použití

vhodný pro utěsnění spár ve stavebních konstrukcích, jako například:

 • balkónové parapety
 • pracovní spáry (spáry na fasádách, opěrných zdích a dalších betonových prvcích)
 • spojů dřevěných a kovových konstrukcí

Vlastnosti

 • přetvoření 25 %
 • dobrá přilnavost na mnoha podkladech
 • vyzrávání bez tvorby bublinek
 • rychlá tvorba povrchové kůže
 • vysoká pevnost v odtrhu

Barva

betonově šedá

Balení

600 ml monoporce

Sika  Tooling Agent N

Zahlazovací kapalina pro tmelené spáry pomocí polyuretanových a silikonových tmelů. Nenarušuje okolní povrchy, nezpůsobuje zbarvení a urychluje vytvoření povrchové kůže. Poskytuje vynikající vzhled tmelené spáry i v případě křížení a ukončení.

Zahlazovací kapalina pro tmelené spáry pomocí polyuretanových a silikonových tmelů. Nenarušuje okolní povrchy, nezpůsobuje zbarvení a urychluje vytvoření povrchové kůže. Poskytuje vynikající vzhled tmelené spáry i v případě křížení a ukončení. Spotřeba: v závislosti na použití