Problematika nátěrů dřevěnných obkladů

Dřevěnné obklady ve venkovním prostředí jsou náchylnou konstrukcí na poškození větrem, deštěm, sluncem i mrazem. Pokud je zanedbána údržba tohoto typu obložení, může dojít k nenávratnému poškození dřeva a poté je nutná celá výměna obložení.

Venkovní obložení je tvořeno palubkou v různých tvarových a profilových provedení a materiálových provedení (smrk, jedle, borovice, modřín,…)

Pro nátěry dřeva se nejčastěji používají tyto druhy nátěrů

  • akrylátové
  • syntetické

Nátěry obecně se vyrábí v provedení napouštěcích olejů a vosků, lazur, laků, barev

Napouštěcí oleje a vosky – umožňují zachovat původní vzhled dřeva, jedná se o nejstarší ochranu dřeva, kdy byly používány pouze přírodní oleje, které dnes slouží především pro úpravu nábytku a interiérových doplňků, přírodní oleje jsou nahrazovány polyurethanovými pryskyřicemi a alkydovými oleji.

Lazury – jedná se o tenkovrstvé, průhledné nebo poloprůhledné nátěry, které zachovávají strukturu dřeva a jeho přirozenost, staré dřevo nevyžaduje odstranění předchozích soudržných nátěrů

Laky – jedná se o průhledné nátěry v různých odstínech, které na dřevě tvrdý, mechanicky odolný film, a hladký a lesklý povrch dřeva

Barvy – zakrývají strukturu a přirozenost dřeva, a vytvářejí jednobarevný povrch

Příprava dřevěnných povrchů pro nátěr

Před nátěrem je zapotřebí vypnit veškeré trhliny a vyštíplé suky ve dřevě na což se používá speciální tmel, a pozaschnutí tmelu se povrch dřeva obrousí smirkovým papírem. Nejdříve se brousím papírem s vyšší hrubostí – asi 80. Poté se pokračuje k jemnější zrnitosti – až 150. poslední broušení musí být ve směru ve směru let dřeva. na broušení také lze používat brusnou houbičku.

Broušení větších ploch se provádí vibrační bruskou.

Před nátěrem odstraníme prach a nečistoty včetně mastnot.

Lazurové nátěry značky Lazurol

Značka Lazurol je označení řady výrobků firmy Teluria, jedná se o syntetické nátěry odolné povětrnostním vlivům, mrazu, vodě, plísním a houbám a UV záření.

Jedná se o roztok alkydové pryskyřice v organickém rozpouštědle s přísadou vysýchavých olejů a disperzí organických a anorganických pigmentů s přídavkem směsi speciálních vosků.

Používají se pro nátěry dřeva a dřevěnných výrobků vevnitř i venku. Aplikační teplota je od +7°C a to na vyschlé dřevo o maximální vlhkosti 25%.

Dřevo se nejdříve impregnuje nátěrem též značky Lazurol, ve venkovním prostředí se nanáší ve 2-3 vrstvách s minimální přestávkou 24 hodin. Lazurol se nanáší štětcem a není potřeba jej ředit, vyrábí se v řadě odstínů.

lazurol se vyrábí v mnoha provedeních, jako jsou emaily na okna, lodní laky, napouštěcí oleje, pochozí laky, atd.

Nátěry kovových obložení fasád

Nátěry kovových obložení fasád se provádí z důvodu ochrany obložení před korozí a kvůli získání nového vzhledu. obložení bývají nejčastěji tvořena trapézovými plechy vyrobenými z hliníky nebo ocelového tenkostěnného plechu.

Pro nátěry těchto obložení se používají stejné produkty jako pro nátěry kovových krytina pro aplikaci barev platí stejná pravidla jako pro střechy.

Více informací najdete na následujících odkazech.

Problematika kovových krytin a obložení

Příprava podkladů před provedením nátěru

Nátěr kovových střech a obložení vodoředitelnou barvou ETERNAL

Nátěry kovových střech a obložení syntetickými nátěry

Problematika fasádních nátěrů

Omítkové fasády, které jsou většinou tvořeny jádrovou omítkou a štukovou vrstvou, nebo stěrkou je nutné chránit chránit před počasím a povětrnostními vlivy, jinak dochází k zvětrávání a následnému drolení. navíc nátěry fungují jako architektonický prvek, který vytváří jednotný vzhled fasády.

Fasádní omítky jsou tedy konstrukce, které chrání zdivo a opláštění před přírodními a umělými vlivy.

Fasádní nátěry se dle složení, použití a kvality rozdělují na:

  • akrylátové – jedná se o směs anorganických pigmentů, plniv, derivátu celulózy, aditiv, fungicidních a baktericidních látek a akrylátové disperze , akrylátové barvy jsou vhodny téměř na všechny stavební povrchy – vápenocementové omítky, betonové panely, sanační omítky, zdivo a běžné omítky, omítky zateplovacích systémů. Doba zasychání je minimálně 4 hodiny při 20 °C. Akrylátové barvy mají dobrou paropropustnost a proti jsou vhodné i na sanační omítky.
  • silikátové – směs anorganických pigmentů, plniv, speciálních aditiv, stabilizátorů, fungicidních a baktericidních látek, polysacharidu a přísady modifikujícího pojiva dispergovaná v draselném vodním skle. jako podkladový materiál jsou vhodné vápenocementové omítky a staré a fasádní omítky. Nátěry jsou paropropustné, odolné proti ušpinění odolné proti poškození a poškrábání a voděodpudivé. Silikátové nátěry se používají také na nátěry fasád historických objektů. Doba zasychání bývá minimálně 6 hodin při 20°C.
  • silikonové – jsou směsí směs anorganických pigmentů, plniv, derivátu celulózy, aditiv, fungicidních a baktericidních látek, siloxanové emulze a akrylátové disperze. Jsou odolné proti ušpinění, voděodolné, otěruvzdorné, mají odolnost proti kyselým dešťům a chemickým dešťům. Jsou vhodné pro všechny druhy povrchových úprav včetně starých fasád a historických budov.
  • siloxanové – barvy jsou zkvalitněny polysiloxanem modifikovaným silikonovou pryskyřicí. Jsou vhodné pro nátěry betonových panelů, vápenocementových omítek, zdiva a zateplovacích systémů. Barvy jsou vysoce přilnavé, odolné proti kyselým dešťům a paropropustné.

 

Fasádní nátěry se provádíme běžně jako výškové práce pomocí horolezecké techniky. Hlavními výrobci fasádních barev jsou Het, ProfiamBau, Cemix, Jub, Dufa, Primalex, Weber, Mistral a Teluria.

Příprava fasády před nátěrem

Před samotným nátěrem je zapotřebí odstranit veškeré nesoudržné částice, špínu a prach a staré nesoudržné nátěry a mastnoty.

Pro čištění je vhodné umýt fasádu Wapkou, ale poté ji nechat řádně uschnout.

U nových štuků a fasád je zapotřebí nechat podklad pořádně vyzrát a to většinou déle jak měsíc. Zároveň je zapotřebí přebroušením odstranit nesoudržná zrna na povrchu.

Nanášení nátěrů

Nanášení štětcem

Nanášení malířským válečkem

Airless stříkání (bezvzduchové stříkání) - jedná se o stříkání barvy na povrch vysokým tlakem, tím je zabráněno prostřikům a stékání barev. Metoda je určena pro nástřiky velkých ploch. Barva je do koncovky vháněna tlakem více než 100 bar a zde dochází k rozštěpení barvy na malé kapičky a tím dojde k rozprášení a dokonalému a rovnoměrnému rozložení barvy na povrchu.

 

Provádění akrylátových nátěrů fasád

Složení akrylátových nátěrů je směs anorganických pigmentů, plniv, derivátu celulózy, aditiv, fungicidních a baktericidních látek a akrylátové disperze.

Akrylátové barvy jsou omyvatelné, paropropustné a rychleschnoucí. jako ředidlo se používá vždy voda. teplota před a po aplikaci by se nejčastěji měla  pohybovat od +5 do 30 °C.

Na fasádě se nejdříve provedene penetrační nátěr, který má za úkol zvýšit soudržnost a přilnavost nosného povrchu. Po úplném zaschnutí lze nanést fasádní barvu ve dvou vrstvách dle potřeby. Akrylátové barvy se nanáší štětcem, válečkem nebo Air less stříkáním.

Akrylátové barvy se ředí asi 5-10% vody. Spotřeba na cemento-polymerní hmote je asi 0,2 kg/m2.

Akrylátové nátěry lze nanášet na povrchy jako zdivo, betonové panely, sanační omítky, vápenocementové omítky, omítky zateplovacích systémů.

Provádění silikátových nátěrů fasád

Silikátové barvy jsou směs anorganických pigmentů, plniv, speciálních aditiv, stabilizátorů, fungicidních a baktericidních látek, polysacharidu a přísady modifikujícího pojiva dispergovaná v draselném vodním skle.

Silikátové nátěry jsou vodoodpudivé, paropropustné, mají zvýšenou odolnost proti oděru a poškrábání. Odstín barvy může ovlivnit teplota při nanášení. Většinou se aplikují při teplotě +5 až +25 °C, která musí být v tomto rozmezí 24 hodin po i před provedením.

Aplikace se může provádět válečkem, štětcem i stříkáním. Podklad se nejdříve natírá základním silikátovým nátěrem, který se nechá až 24 hodin zaschnout. Poté se nanáší minimálně dva nátěry silikátovou barvou.

Před nátěrem silikátovými nátěry je zapotřebí provést dokonalé zakrytí všech konstrukcí proti ušpinění, protože stopy barev jsou neodstranitelné.

Provádění silikonových nátěrů fasád

Silikonové barvy jsou směsí anorganických pigmentů, plniv, derivátu celulózy, aditiv, fungicidních a baktericidních látek, siloxanové emulze a akrylátové disperze.

Používají se k nátěrům veškerých stavebních konstrukcí (zdivo, betonové panely, vápenocementové omítky, atd.) Barva má zvýšenou odolnost proti kyselým dešťům a chemikáliím obsažených v dešti a díky své paropropustnosti se používají i k nátěrům WTA sanačních omítek. Většinou se aplikují při teplotě +5 až +25 °C, která musí být v tomto rozmezí 24 hodin po i před provedením.

Jako ředidlo se používá voda.

Podklad se nejdříve natře hloubkovým penetračním nátěrem, po zaschnutí se nanesou 2 a více nátěrů, které se zředí maximálně 5% vody.

Nanášení je pomocí válečku, štětce nebo stříkáním Air less.

Provádění siloxanových nátěrů fasád

Siloxanové barvy se používají k nátěrům minerálních omítek jako jsou vápenocementové, štukové a březolitové omítky a WTA sanačních systémů.

Barva je ředitelná vodou. Aplikace se provádí válečkem, štětcem nebo stříkáním Air less. Většinou se aplikují při teplotě +5 až +30 °C, která musí být v tomto rozmezí 24 hodin po i před provedením.

Podklad se nejdříve natře hloubkovým penetračním nátěrem, který se nechá 12 – 24 hodin zaschnout a poté se natře minimálně dvěma vrchními nátěry siloxanové barvy ředěné maximálně 5% vody.