Problematika nátěrů dřevěnných obkladů

Dřevěnné obklady ve venkovním prostředí jsou náchylnou konstrukcí na poškození větrem, deštěm, sluncem i mrazem. Pokud je zanedbána údržba tohoto typu obložení, může dojít k nenávratnému poškození dřeva a poté je nutná celá výměna obložení.

Venkovní obložení je tvořeno palubkou v různých tvarových a profilových provedení a materiálových provedení (smrk, jedle, borovice, modřín,…)

Pro nátěry dřeva se nejčastěji používají tyto druhy nátěrů

  • akrylátové
  • syntetické

Nátěry obecně se vyrábí v provedení napouštěcích olejů a vosků, lazur, laků, barev

Napouštěcí oleje a vosky – umožňují zachovat původní vzhled dřeva, jedná se o nejstarší ochranu dřeva, kdy byly používány pouze přírodní oleje, které dnes slouží především pro úpravu nábytku a interiérových doplňků, přírodní oleje jsou nahrazovány polyurethanovými pryskyřicemi a alkydovými oleji.

Lazury – jedná se o tenkovrstvé, průhledné nebo poloprůhledné nátěry, které zachovávají strukturu dřeva a jeho přirozenost, staré dřevo nevyžaduje odstranění předchozích soudržných nátěrů

Laky – jedná se o průhledné nátěry v různých odstínech, které na dřevě tvrdý, mechanicky odolný film, a hladký a lesklý povrch dřeva

Barvy – zakrývají strukturu a přirozenost dřeva, a vytvářejí jednobarevný povrch

Příprava dřevěnných povrchů pro nátěr

Před nátěrem je zapotřebí vypnit veškeré trhliny a vyštíplé suky ve dřevě na což se používá speciální tmel, a pozaschnutí tmelu se povrch dřeva obrousí smirkovým papírem. Nejdříve se brousím papírem s vyšší hrubostí – asi 80. Poté se pokračuje k jemnější zrnitosti – až 150. poslední broušení musí být ve směru ve směru let dřeva. na broušení také lze používat brusnou houbičku.

Broušení větších ploch se provádí vibrační bruskou.

Před nátěrem odstraníme prach a nečistoty včetně mastnot.

Lazurové nátěry značky Lazurol

Značka Lazurol je označení řady výrobků firmy Teluria, jedná se o syntetické nátěry odolné povětrnostním vlivům, mrazu, vodě, plísním a houbám a UV záření.

Jedná se o roztok alkydové pryskyřice v organickém rozpouštědle s přísadou vysýchavých olejů a disperzí organických a anorganických pigmentů s přídavkem směsi speciálních vosků.

Používají se pro nátěry dřeva a dřevěnných výrobků vevnitř i venku. Aplikační teplota je od +7°C a to na vyschlé dřevo o maximální vlhkosti 25%.

Dřevo se nejdříve impregnuje nátěrem též značky Lazurol, ve venkovním prostředí se nanáší ve 2-3 vrstvách s minimální přestávkou 24 hodin. Lazurol se nanáší štětcem a není potřeba jej ředit, vyrábí se v řadě odstínů.

lazurol se vyrábí v mnoha provedeních, jako jsou emaily na okna, lodní laky, napouštěcí oleje, pochozí laky, atd.