Problematika ptactva na objektech

Zábrany proti ptactvu zamezují přístupu ptactva na části budov jako jsou fasády, střechy, vzduchotechnika, sochy, parapety, ostění, nosníky a trámy, okapy, atd.

Ptáci v těchto částech hnízdí anebo se zde zdržují a svými výkaly špiní konstrukce nebo tyto konstrukce přímo poškozují.

K zabránění přístupu ptactva k těmto konstrukcím se používají zábrany jako jsou sítě, hroty a drátěné systémy. Základní rozdělení zábran dle konstrukce je:

 1. Hrotový systém
 2. Síťový systém
 3. Pavoukový systém

Jaký zvolit ochranný systém proti ptactvu

Ochranná konstrukce  proti hnízdění a pobývání ptáků na budovách se volí dle konkrétní konstrukce, kterou je požadováno chránit, jednotlivé systémy lze samozřejmě kombinovat. Pro ochranu lodžií, soch, světlíků, prosklených ploch a jiných velkoplošných prvků se volí síťový systém, který tyto konstrukce chrání před vstupem ptáků.

Pro velkoplošné vodorovné konstrukce bez denního přístupu lidí jako jsou například střechy se volí drátový systém pavouk, který není cenově náročný a bez problému splňuje účel.

Pro podélné a úzké konstrukce se používá výhradně hrotový systém, který zamezí přístupu ptáků pomocí svých hrotů a který je běžně instalován na problémové konstrukce jako jsou žlaby, římsy, hřebeny střech, sochy apod.

Před výběrem správného systému se poraďte s realizační nebo výrobní firmou, která by vám měla vždy navrhnout nejlepší řešení z hlediska finančního i technického.

Hrotový systém proti ptákům

Hrotový systém brání ptactvu v přístupu pomocí trčících ostrých hrotů, které jsou upevněny na liště upevněné do konstrukce. Lišta může být do kanstrukce upevněna buď hřebíčky nebo přilepením.

Hrotový systém se používá především na podélné konstrukce jako jsou hřebeny střech, okapy, podélné nosníky, římsy, vodorovné konstrukce z válcovaných profilů, nebo bodové konstrukce jako sochy.

Vyrábí se v různých provedeních a seřazeních hrotů dle chráněné konstrukce.

 

Montáž hrotového systému

Hrotový systém lze ke konstrukci připevnit třemi způsoby:

 1. Lepením
 2. Hřebíky
 3. Vruty

 

1. lepení hrotů

Pokud se hroty lepí, konstrukce se očistí od prach, nečistot a mastnoty. Lepení se provádí silikonovým tmelem, který zaručuje pružnost a stálost za každého počasí.Tmel se nanese na spodní stranu lišty po celé délce a přitlačí se na danou konstrukci, po přimáčknutí by měla lišta zůstat v budoucí požadované poloze. jednou kartuší tmelu lze přilepit asi 8-12 bm lišt. Spotřeba většinou záleží na rovnosti podkladu. tato metoda se používá u materiálů jako jsou plech, beton, keramika, ocel, apod.

2. přibíjení hrotů hřebíky

Hřebíčky se upevňuje lišta s hroty, která má v sobě předpřipravené díry, do kterých se hřebíčky natloukají. Používá se pro dřevěnné podklady.

3. přišroubování pomocí vrutů

Provádí se stejně šroubováním vrutů stejně jako upevnění hřebíčky.

 

Mezi pásky se nechává mezera o šířce 5 mm pro odtok dešťové vody.

Lišty se vyrábí v délce 32 cm a je tvořena 8 segmenty po 4 cm, které je možné odlamovat a je možné je snadno upravovat dle konstrukce.

Síťový systém proti ptákům

Síťový systém je tvořen ochranou síťí a nosnou rámovou konstrukcí pro tuto síť. Zabraňuje náletům ptáků na fasády, vzduchotechnické zařízení, lodžie a různé velkoplošné konstrukce.

Ochranná síť

Je vyrobena z UV stabilního polyethylenu, předpokládaná životnost je asi 10 let, vyrábí se v různých odstínech tak aby splívala s barvou fasády či konstrukce a architektonicky nenarušovala vzhled budovy. Sítě proti holubům mají velikost ok asi 50×50 mm a sítě proti vlaštovkám, jiřičkám a drobnému ptactvu 20×20 mm

Nosný rám

Je tvořen oky s hmoždinkami upevněnými do fasády, skrz které je natažený a našponovaný pozinkovaný ocelový či nerezový drát, ke kterému je připevněna ochranná síť pomocí hliníkových spon.

Montáž síťového systému proti ptactvu

Montážní postup:

 1. Nejdříve se dle kotvícího podkladu zvolí délka a typ ocelové kotvy s háčkem pro protáhnutí lanka, první kotvy se umístí do rohů a rozměří se  vzdálenost mezi rohy, z této vzdálenosti se vypočte rozteč mezi kotvami tak, aby poslední kotva nebyla nerovnoměrně umístěna. vzdálenost mezi kotvami je 40-50 cm.
 2. Lanko se protáhne očky těchto kotev tak, aby konce lanka byly na boční nebo na spodní straně síťové konstrukce.
 3. Lanko se protáhne okem napínacího šroubu a udělá se zde smyčka, která se zajistí proti uvolnění lanovou spojkou. Na druhém konci lanka se také vytvoří smyčka a ta se zahákne za otevřený konec napínacího šroubu, poté se šrou utahuje dokud není lanko dostatečně napnuté.
 4. Nyní se začne připevňovat síť k lanku, nejdříve se připne mezi rohová oka  a postupně se připne k celým stranám vycházejícím od tohoto rohu.
 5. Poté se síť připevní k lanku na zbývajících dvou stranách, na kterých se lehce došponuje, aby byla napnutá. Končí se upevňováním u rohu, který leží přesně na opačné straně proti rohu, s kterým se začínalo.
 6. Po napnutí a připevnění se odstřihne síť, která přesahuje a je zbytečná.

 

U velkých ploch se síť napjuje pomocí sponek v místech, kde spoj nejméně narušuje vzhled.

Pro vytvoření rámu se používají lanka vyrábění z nerezové oceli nebo z pozinkované oceli a průměru 2 mm. Síť je k lanku připevněna hliníkovými sponkami, které jsou připevňovány speciálními kleštěmi, spotřeba sponek je 10-15 kusů na běžný metr.

Pavoukový systém proti ptákům

Tzv. „pavouk“ je vhodný zejména pro střechy a kopule. Skládá se z dlouhých nerezových drátů, které jsou na jednom konci upevněny do otočného ocelového stojany, který je ke konstrukci buď přilepený nebo přišroubovaný.

Nerezové dráty se pohybují při mírném větru nebo se rozkmytají při dotyku ptáka a tím ptactvo plaší. Dráty by neměly být umístěny výše než 10 cm nad plochou.

Před údržbou střechy či konstrukce se dá systém snadno demontovat.

Montáž ochranného systému „pavouk“

Lož otočného čepu se ke konstrukci může lepit silikonovým tmelem nebo šroubovat pmocí samořezných či jiných šroubů a vrutů dle konstrukce.

před lepením je zapotřebí podklad pořádně očistit od nečistot, prachu a mastnoty.

Poté se do otočného dílu připevní dráty, které se předtím naohýbají tak aby byly umístěny nad střešní konstrukcí maximálně 10 cm a měly by přesahovat asi 5 cm přes okraj. Drátům nesmí nic překážet v pohybu a otáčení.

 

Lankový systém proti ptactvu

Lankový systém je nejméně používanou variantou při ochraně budov proti ptactvu a to díky jeho ceně a obtížnější montáži. jeho účinná šířka je pouze 5 cm a proto se instaluje na úzké konstrukce nebo na konstrukce, u kterých se pohybují lidé – například zábradlí anebo římsy a kraje střech. Princip systému je ten, že ptáci nemohou dosednout díky napnutým lankům na chráněnou konstrukci.

Lanka umístěná nad konstrukcí asi 10 cm se připevňují do nerezových držáků, které jsou ke konstrukci přilepeny, přinýtovány nebo připevněny pomocí hmoždinek. Tyto držáky jsou od sebe vzdáleny maximálně 2 metry.

Životnost tohoto systému se pohybuje do 10 let. Většinou je u tohoto systému zapotřebí pravidelný servis.

 

 

Makety predátorů

Pro plašení holubů a ptactva se používají makety a obrázky predátorů, ze kterých mají ptáci přirozený strach a vyhýbají se takto označeným místům, nejznámější jsou asi nálepky na velkých prosklených plochách, jako jsou výškové budovy, stěny podél silnic nebo zastávky.