Čištění okapů Brno

Čištění odvodňovacích systémů na budovách v Brně a jihomoravském kraji

afa logo průhledné malý

Nechte si vypracovat cenovou nabídku na čištění vaší budovy on-line nebo nás kontaktujte na afaservis@gmail.com

 

Je čištění důležité?

Pravidelnou údržbou střešních okapů a svodů lze předejít zatékání do stavebních konstrukcí. U střešních okapů to bývají právě římsy po kterých stéká dešťová voda a poté může dojít k ušpinění velké části fasády nebo opadávání omítky a to především v zimě za mrazivého počasí. V okapech se především usazují listy, větve, mech ze střech a hrubé nečistoty.

Jak se provádí čištění

Čištění provádí výškový pracovník, který potřebuje přístup na střechu a je jištěný horolezeckou technikou. Po slanění k místu následuje vymetení žlabu a vybrání nečistot. Spousta majitelů nemovitostí spojuje s montáží nebo opravou hrotové systému proti ptactvu.