CW profily

CW profily se používají pro stavbu příček a slouží jako nosná konstrukce pro sádrokartonové desky.

CW profily se vyrábí v typizovaných šířkách  50, 75 a 100 mm, v délkách od 2,60 m do 4 m v tloušťce profilu 0,6 mm.

CW profily se vkládají mezi UW profily připevněné do stropu sroztečí 60 cm. Mezery mezi CW profily se vyplňují tepelnou nebo spíše zvukovou izolací širokou dle dané budoucí příčky. Na CW profily se šroubují posléze sádrokartonové desky.