Nanášení nátěrů

Nanášení štětcem

Nanášení malířským válečkem

Airless stříkání (bezvzduchové stříkání) - jedná se o stříkání barvy na povrch vysokým tlakem, tím je zabráněno prostřikům a stékání barev. Metoda je určena pro nástřiky velkých ploch. Barva je do koncovky vháněna tlakem více než 100 bar a zde dochází k rozštěpení barvy na malé kapičky a tím dojde k rozprášení a dokonalému a rovnoměrnému rozložení barvy na povrchu.