Nátěry fasád Brno

Provádění nátěrů fasád v Brně a celém jihomoravském kraji.

afa logo průhledné malý

Nechte si vypracovat cenovou nabídku na nátěr vaší fasády on-line nebo nás kontaktujte na afaservis@gmail.com

 

Proč nátěry fasád

Nátěry fasád se provádí především ze dvou důvodů. Prvním z nich je zcela nová tvář vašeho domu či budovy a druhým důvodem je ochrana omítky a následně zdiva před vlivy počasí a zvětráváním. Nátěr vytváří jakýsi ochranný plášť budovy. Na výběr je z několika druhů nátěrů, které se liši především složením a odolností a z celé škály barev a odstínů.

Jak se provádí nátěry fasád

Před provedením nátěru je zapotřebí očistit fasádu od prachu, pavučin a nečistot, které by zamezily přilnavosti nátěru k podkladu. To se nejčastěji provádí vysokotlakým čistícím strojem. Po tomto čištění se musí nechat fasáda zcela uschnout. Na takto očištěnou fasádu se provede nejdříve impregnační nátěr, který bývá vyroben ze stejného nebo podobného odstínu jako barva fasády. Impregnační nátěr zajistí dokonalou soudržnost vrchního barevného nátěru s podkladem a zpevní stávající omítku. Po zaschnutí nátěru se provádí nejčastěji dvě vrstvy vrchního nátěru v požadovaném odstínu a druhu. Fasádní nátěry se rozdělují na akrylátové, silikonové, silikátové nebo siloxanové.

Nátěry fasád za pomoci horolezecké techniky

K nátěrům fasád lze většinou také používáme slanění a proto je cena u takto prováděné práce mnohem nižší než za použití lešení nebo pracovních plošin. Při nátěru fasády se také provádí nátěry klempířských konstrukcí jako jsou například svody, parapety a oplechování říms nebo přestupujích konstrukcí. Problémová nejsou ani místa jako například římsy umístěné pod střechou, které jsou nejnepřístupnější místo na fasádách.