Oprava komínů nad střechou

Provádění oprav komínů v nadstřešní části v Brně a jihomoravském kraji

afa logo průhledné malý

Nechte si vypracovat cenovou nabídku na opravu vašeho komínu on-line nebo nás kontaktujte na afaservis@gmail.com

 

Možností oprav komínů

Stará komínová tělesa bylytvořeny z plných pálených cihel, která jsou dnes zvětralé a malta ztratila vlivem počasí a mrazů soudržnost. Tyto komíny se buď rozpadají nebo nejsou spolehlivé. nejlepším řešením je demolice komínu až do podstřešní části a na neporušenou spodní část osadit betonovou desku, na tuto desku lze vyzdít buď komín z cihel, kdy se používají především ostře pálené cihly, které jsou odolné vůdči mrazu nebo tuto část vyzdít ze systémových prvků – betonových tvárnic a šamotových vložek, povrchové úpravy u tohoto řešení mohou být různá. Jedním z nich může být přetažení flexibilním lepidlem a fasádní omítkou nebo barvou. Další hojně používanou variantou je osazení prstenců vyrobených z betonu, které imitují cihly. Podobné řešení je nalepení klinker plátků jako imitace cihel.

Samotný vrchol komína by měl být vždy chráněn betonovou deskou a komínovou hlavou pro ochranu proti dešti.

Součástí těchto prací je osazení oplechování kolem komína a doplnění střšního pláště, které zaručí vodotěsnost a předejde zatékání do střešního pláště.

Provádění opravy

K provádění oprav komínů je zapotřebí přístup na střechu a v závislosti na druhu opravy také do podstřešního prostoru. Rekonstrukce komínů probíhá většinou za použití horolezecké techniky a nevyžaduje použití plošin nebo jiné konstrukce.