Příprava dřevěnných povrchů pro nátěr

Před nátěrem je zapotřebí vypnit veškeré trhliny a vyštíplé suky ve dřevě na což se používá speciální tmel, a pozaschnutí tmelu se povrch dřeva obrousí smirkovým papírem. Nejdříve se brousím papírem s vyšší hrubostí – asi 80. Poté se pokračuje k jemnější zrnitosti – až 150. poslední broušení musí být ve směru ve směru let dřeva. na broušení také lze používat brusnou houbičku.

Broušení větších ploch se provádí vibrační bruskou.

Před nátěrem odstraníme prach a nečistoty včetně mastnot.