Problematika panelových spar

Naprostá většina panelových domů v České republice pochází z minulého století a z minulého režimu a spousta z nich jsou starší než jejich plánovaná životnost. S tím je spojena i problematika panelových spár, protože tehdejší kvalita materiálů a stavebních hmot byla značně nevyvinuta a spousta spar byla vymazána pouze cementovým potěrem, který neměl téměř žádnou dilatační schopnost a to je důvod, proč dnes tyto panelové stavby vyžadují opravy a revitalizace panelových spár nebo kompletní revitalizace a to především z důvodu nevyhovující tepelné izolace.

Vlivem počasí a povětrnostních vlivů dochází k odpadávání původních tmelících hmot a malt a to může mít za následek:

  • korozi ocelových výztuží vyčnívající ze železobetonových panelů, kterou jsou panely k sobě spojeny a tím pádem může dojít k narušení statiky stavby (korozi způsobuje voda zatíkající při dešti anebo vzdušná vlhkost)
  • vznik tepelných mostů mezi vnitřním a venkovním prostředím což způsobuje ztráty tepla a možnost výskytu plísní v interiéru a vznik zdravotnězávadného prostředí
  • zatékání do interiérů, poškozený omítek a povrchových úprav a zařízení
  • neestetický vzhled stavby zvenku

Oprava panelových spár je každopádně záležitost, kterou nelze odkládat a nutno ji řešit již při prvních znatelných poškozeních.

Oprava panelových spar je ve většině případů prováděna z lana za použití horolezecké techniky, což zajišťuje nižší finanční nákladnost.