Problematika plechových krytin

Nové plechové krytiny jsou dnes opatřeny nátěry s vysokou přilnavostí a životností. Stařší plechové krytiny je nutno jednou za několik let natřít a to i krytiny, které mají pozinkovanou ochranou vrstvu. Nátěry mají plnit dvě funkce, tou první je ochrana před korozí a následným poškozením konstrukce a tou druhou je vzhledová úprava části budovy.

Při provádění nátěru krytiny se většinou provádí i nátěry všech střešních doplňků jako jsou oplechování, okapy, svody a veškeré plechové či ocelové konstrukce. Veškeré postupy platí také pro ostatní oplechování na budově jako jsou parapety, oplechování říms, mřížky a okapové plechy.

Nátěry je možné nanášet štětcem, válečkem nebo nástřikem.

Před samotným

Na nátěry plechových střech se používají nejčastěji

  • vodou ředitelné barvy
  • syntetické barvy
  • polyuretanové
  • speciální nátěry na bázi pryskyřic a další

Před nanášením nátěrů je zapotřebí řádně očistit podklad  a zbavit ho všech nečistot, viz. další kapitola.