Provádění silikonových nátěrů fasád

Silikonové barvy jsou směsí anorganických pigmentů, plniv, derivátu celulózy, aditiv, fungicidních a baktericidních látek, siloxanové emulze a akrylátové disperze.

Používají se k nátěrům veškerých stavebních konstrukcí (zdivo, betonové panely, vápenocementové omítky, atd.) Barva má zvýšenou odolnost proti kyselým dešťům a chemikáliím obsažených v dešti a díky své paropropustnosti se používají i k nátěrům WTA sanačních omítek. Většinou se aplikují při teplotě +5 až +25 °C, která musí být v tomto rozmezí 24 hodin po i před provedením.

Jako ředidlo se používá voda.

Podklad se nejdříve natře hloubkovým penetračním nátěrem, po zaschnutí se nanesou 2 a více nátěrů, které se zředí maximálně 5% vody.

Nanášení je pomocí válečku, štětce nebo stříkáním Air less.