UW profily

UW profily slouží ke stavbě sádrokartonových příček a předsazených stěn, profil UW se upevňuje do podlahy a do stropu pomocí hmoždinek a tvoří nosnou konstrukci pro CW profily. Před uchycením se styčná plocha opatří pěnovou páskou.

UW profily se běžně vyrábí v šířce 40 mm, tloušťce 50, 70 a 100mm a v délkách 3 a 4 m a tloušťce plechu 0,6 mm.