Problematika ptactva na objektech

Zábrany proti ptactvu zamezují přístupu ptactva na části budov jako jsou fasády, střechy, vzduchotechnika, sochy, parapety, ostění, nosníky a trámy, okapy, atd.

Ptáci v těchto částech hnízdí anebo se zde zdržují a svými výkaly špiní konstrukce nebo tyto konstrukce přímo poškozují.

K zabránění přístupu ptactva k těmto konstrukcím se používají zábrany jako jsou sítě, hroty a drátěné systémy. Základní rozdělení zábran dle konstrukce je:

  1. Hrotový systém
  2. Síťový systém
  3. Pavoukový systém

Hrotový systém proti ptákům

Hrotový systém brání ptactvu v přístupu pomocí trčících ostrých hrotů, které jsou upevněny na liště upevněné do konstrukce. Lišta může být do kanstrukce upevněna buď hřebíčky nebo přilepením.

Hrotový systém se používá především na podélné konstrukce jako jsou hřebeny střech, okapy, podélné nosníky, římsy, vodorovné konstrukce z válcovaných profilů, nebo bodové konstrukce jako sochy.

Vyrábí se v různých provedeních a seřazeních hrotů dle chráněné konstrukce.

 

Montáž hrotového systému

Hrotový systém lze ke konstrukci připevnit třemi způsoby:

  1. Lepením
  2. Hřebíky
  3. Vruty

 

1. lepení hrotů

Pokud se hroty lepí, konstrukce se očistí od prach, nečistot a mastnoty. Lepení se provádí silikonovým tmelem, který zaručuje pružnost a stálost za každého počasí.Tmel se nanese na spodní stranu lišty po celé délce a přitlačí se na danou konstrukci, po přimáčknutí by měla lišta zůstat v budoucí požadované poloze. jednou kartuší tmelu lze přilepit asi 8-12 bm lišt. Spotřeba většinou záleží na rovnosti podkladu. tato metoda se používá u materiálů jako jsou plech, beton, keramika, ocel, apod.

2. přibíjení hrotů hřebíky

Hřebíčky se upevňuje lišta s hroty, která má v sobě předpřipravené díry, do kterých se hřebíčky natloukají. Používá se pro dřevěnné podklady.

3. přišroubování pomocí vrutů

Provádí se stejně šroubováním vrutů stejně jako upevnění hřebíčky.

 

Mezi pásky se nechává mezera o šířce 5 mm pro odtok dešťové vody.

Lišty se vyrábí v délce 32 cm a je tvořena 8 segmenty po 4 cm, které je možné odlamovat a je možné je snadno upravovat dle konstrukce.