Problematika plechových krytin

Nové plechové krytiny jsou dnes opatřeny nátěry s vysokou přilnavostí a životností. Stařší plechové krytiny je nutno jednou za několik let natřít a to i krytiny, které mají pozinkovanou ochranou vrstvu. Nátěry mají plnit dvě funkce, tou první je ochrana před korozí a následným poškozením konstrukce a tou druhou je vzhledová úprava části budovy.

Při provádění nátěru krytiny se většinou provádí i nátěry všech střešních doplňků jako jsou oplechování, okapy, svody a veškeré plechové či ocelové konstrukce. Veškeré postupy platí také pro ostatní oplechování na budově jako jsou parapety, oplechování říms, mřížky a okapové plechy.

Nátěry je možné nanášet štětcem, válečkem nebo nástřikem.

Před samotným

Na nátěry plechových střech se používají nejčastěji

  • vodou ředitelné barvy
  • syntetické barvy
  • polyuretanové
  • speciální nátěry na bázi pryskyřic a další

Před nanášením nátěrů je zapotřebí řádně očistit podklad  a zbavit ho všech nečistot, viz. další kapitola.

Příprava podkladů před provedením nátěru

Nejčastější příčinou odlupování nových nátěrů je nedostatečná příprava podkladu před nátěrem.

Přilnavost starých nátěrů se zjišťuje mřížkovou metodou – to zanamená, že se na povrchů provede pomocí žiletkového nože několik řezů v obou směrech vzdálené od sebe 1-3 milimetry, řez musí být silný až na konstrukci, poté se na tuto mřížku přilepí lepící páska a strhne se, podle odloupnuté barvy se posuzuje zda je daný nátěr možné přetřít nebo je nutné jej odstranit.

Pro odstranění nepřilnavých nátěrů a nečistot se používá buď vysokotlaký čistící stroj anebo ruční čištění za pomoci kartáčů a škrabek.

Pro odstranění mastnot je zapotřebí použít odmašťovací saponát v případě ručního mytí nebo vysokotlaký čistící stroj.

Připravený podklad musí být suchý, bez mastnot, bez částic prachu a špíny a nesoudržných nátěrů

Nátěr kovových střech vodouředitelnou barvou ETERNAL

Následný popis bude při použití výrobků řady Eternal, který je jedním z nejznámějších vodouředitelných akrylátových barev. Vodouředitelné nátěry mají výhodu v rychlé aplikaci díky krátkým technologickým přestávkám.

 

Podklad – nový pozinkovaný plech

pro tento druh podkladu se používá barva ETERNAL mat akrylátový, který se používá na nové pozinkované povrchy bez předchozí oxidace, ocelových plechů se základním nátěrem, hliníkových povrchů, režné keramiky, měďi, nepochozího dřeva a betonu.

Spotřeba se pohybuje od 0,25 do 0,4 kg/m2. Nanáší se na podklad o teplotě v rozmezí 8-30°C ve 2-3 vrstvách a mezi jednotlivými nátěru musí být dodrženy přestávka min. 4 hodiny (při 20°C). Veškeré savé podklady je nutno předem napenetrovat.

 

Podklad – starý a nový antikorozní či syntetický nátěr

pro starší povrchy se používá barva ETERNAL mat revital, podmínky pro aplikaci jsou stejné jako u předešlého nátěru, mezera mezi jednotlivými nátěry stačí 2 hodiny. jedná se o barvu k obnovování starých nátěrů.

 

Jako základní nátěr se používá ETERNAL antikor akrylátový – antikorozní nátěrová hmota pro základní nátěry kovových konstrukcí. používá se pro zkorodované konstrukce v 1-2 vrstvách.

 

Podklad – veškeré kovové konstrukce

na tento typ konstrukcí se používí ETERNAL na kovy, která slouží jako základová i vrchní konstrukce. nanáší se v 1- 3 vrstvách při teplotě min. 10°C se 4 hodinovými intervaly. Jedná se o kvalitní nátěr na bázi disperze modifikované akrylátové pryskyřice, speciálních antikorozních pigmentů, plniv a aditiv. Stejně jako předešlé nátěry je možné jej nanášet ručně i strojně.

 

Více informací na stránkách http://www.barvy-eternal.cz

Nátěry kovových střech syntetickými nátěry

Jedním z významným výrobců syntetických nátěrů je výrobce Barvy a laky Teluria.

Syntetické nátěry je možné nanášet štětcem, válečkem či strojně. K dostání jsou jednovrstvé nátěry, které plní funkci základního nátěru a vrchního nátěru. Kvalitnější provedení je ovšem provedení vícevrstvého nátěru.

Jako základní barvy se používají výrobky s označením Pragoprimer, doba zrání nátěru je přibližně 24 hodin. Základní barvy se vyrábí v bílé, šedé a červenohnědé barvě. nanáší se ve vrstvě 25-30µm.

Na základní barvu se nanáší 1-3 nátěry vrchního nátěru nebo emailu Industrol