Nátěr kovových střech vodouředitelnou barvou ETERNAL

Následný popis bude při použití výrobků řady Eternal, který je jedním z nejznámějších vodouředitelných akrylátových barev. Vodouředitelné nátěry mají výhodu v rychlé aplikaci díky krátkým technologickým přestávkám.

 

Podklad – nový pozinkovaný plech

pro tento druh podkladu se používá barva ETERNAL mat akrylátový, který se používá na nové pozinkované povrchy bez předchozí oxidace, ocelových plechů se základním nátěrem, hliníkových povrchů, režné keramiky, měďi, nepochozího dřeva a betonu.

Spotřeba se pohybuje od 0,25 do 0,4 kg/m2. Nanáší se na podklad o teplotě v rozmezí 8-30°C ve 2-3 vrstvách a mezi jednotlivými nátěru musí být dodrženy přestávka min. 4 hodiny (při 20°C). Veškeré savé podklady je nutno předem napenetrovat.

 

Podklad – starý a nový antikorozní či syntetický nátěr

pro starší povrchy se používá barva ETERNAL mat revital, podmínky pro aplikaci jsou stejné jako u předešlého nátěru, mezera mezi jednotlivými nátěry stačí 2 hodiny. jedná se o barvu k obnovování starých nátěrů.

 

Jako základní nátěr se používá ETERNAL antikor akrylátový – antikorozní nátěrová hmota pro základní nátěry kovových konstrukcí. používá se pro zkorodované konstrukce v 1-2 vrstvách.

 

Podklad – veškeré kovové konstrukce

na tento typ konstrukcí se používí ETERNAL na kovy, která slouží jako základová i vrchní konstrukce. nanáší se v 1- 3 vrstvách při teplotě min. 10°C se 4 hodinovými intervaly. Jedná se o kvalitní nátěr na bázi disperze modifikované akrylátové pryskyřice, speciálních antikorozních pigmentů, plniv a aditiv. Stejně jako předešlé nátěry je možné jej nanášet ručně i strojně.

 

Více informací na stránkách http://www.barvy-eternal.cz