taška Tondach Stodo 12

stodo

Posuvná střešní taška v rozmezí 40 mm, s dvojitým drážkováním pro těsný spoj. Celková šířka tašky je 275 mm, celková délka tašky je 433 mm. Krycí šířka tašky je 230 mm a krycí délka tašky je 323-363 mm.

Detail u hřebene

stod12_hreben-Model

Bezpečný sklon krytiny je 30°, 24° pro těsné podstřeší a 20° pro vodotěsné podstřeší. Hmotnost tašky je 3,6 kg, hmotnost 1 m2 krytiny je od 43,2 kg, spotřeba je od 12 ks na m2.

Detail u okapu

stod12_okap-Model

Detail u boční hrany

stod12_okrajleva-Model

Taška se provádí v povrchových úpravách režná, engoba i glazura.

taška Tondach Samba 11

samba

Taška Samba je velkoformátová posuvná krytina umožňující posun o 25 mm, Má boční drážkování a systém drážek je v horní části, používá se proto pro střechy s nízkým sklonem. Celková šířka tašky je 280 mm, celková délka je 470 mm, krycí šířka tašky je 228 mm a krycí délka je 355-380 mm.

Detail hřebene

samba-hreben-Model

Hmotnost tašky je 3,7 kg, hmotnost 1 m2 krytiny je od 43,3 kg a spotřeba je od 11,5 ks na m2. Bezpečný sklon střechy je 22°, 16° s těsným podstřeším a 12° s vodotěsným podstřeším.

Detail u okapu

samba-okap-Model

Detail boční hrany

samba-okrajprava-Model

Vyrábí se v povrchových úpravách režná, engoba i glazura.

taška Tondach Románská 12

rom

Jedná se o tašku s vysoko klenutým konickým profilem. Taška se používá pro historické i moderní stavbu, kde navzuje na eleganci antické architektury. Celková šířka tašky je 280 mm, celková délka je 465 mm, krycí šířka je 223 mm a krycí délka je 365-380 mm.

Detail hřebene

ro12_hreben-Model

Tašku lze používat i pro střechy s menším sklonem, Bezpečný sklone je 22° , s těsným podstřeším 16° a s vodotěsným podstřeším 12°. Hmotnost jedné tašky je 3,6 kg, hmotnost 1 m2 krytiny je od 42,8 kg. Spotřeba na 1 m2 je od 11,9 ks.

Detail u okapu

ro12_okap-Model

Detail u boční hrany

ro12_okrajleva-Model

Taška se vyrábí v provedení režná, engoba i glazura v několika odstínech.

 

taška Tondach Hranice 11

hranice

 

Jedná se o posuvnou tašku s dvěma drážkami. Rozteč možného posunu je 60 mm. Celková šířka tašky je 277 mm, celková délka tašky je 465 mm, Krycí šířka tašky je 232 mm  a krycí délka tašky je 340-400 mm.

Detail hřebene

hr11_hreben-Model

Bezpečný sklon střechy je 30°, 24° s těsným podstřeším a 20° s vodotěsným podstřeším. Hmotnost tašky je 3,6 kg, hmotnost 1 m2 krytiny je 38,9 kg. Spotřeba krytiny je od 10,8 ks/m2.

Detail u okapu

hr11_okap-Model

 Detail u boční hrany

hr11_okrajleva-Model

Taška Hranice 11 se vyrábí v povrchových úpravách režná, engoba i gluzura v odlišných odstínech.

taška Tondach Francouzská 14

2112000000_250x250

 

Střešní taška Tondach Francouzská 14 je  taška, která byla dříve hojně využívaná. Povrch této tašky tvoří 2 drážky, svojí konstrukcí je podobný tašce Falcovka. Celková šířka tašky je 245 mm, celková délka tašky je 405 mm. Krycí šířka tašky je 200 mm a krycí délka je 335 mm.

Detail hřebene

fr14_hreben-Model

Bezpečný sklon střechy je 30°, 24° s těsným podstřeším a 20° s vodotěsným podstřeším. Hmotnost tašky je 3 kg, hmotnost jednoho m2 je od 43,5 kg. Spotřeba na m2 je od 14,5 ks/m2.

Detail u okapu

fr14_okap-Model

 Detail boční hrany

fr14_okrajprava-Model

Taška se vyrábí v provedení režné tašky a engoby v různých odstínech.

taška Tondach Francouzská 12

2112000000_250x250

 

Střešní taška Tondach Francouzská 12 je velkoformátová taška, která byla dříve hojně využívaná. Povrch této tašky tvoří 2 drážky, svojí konstrukcí je podobný tašce Falcovka. Celková šířka tašky je 277 mm, celková délka tašky je 465 mm. Krycí šířka tašky je 232 mm a krycí délka je 385 mm.

Detail hřebene

fr12_hreben-Model

Bezpečný sklon střechy je 30°, 24° s těsným podstřeším a 20° s vodotěsným podstřeším. Hmotnost tašky je 3,6 kg, hmotnost jednoho m2 je od 40,7 kg. Spotřeba na m2 je od 11,3 ks/m2.

Detail u okapu

fr12_okap-Model

 Detail boční hrany

fr12_okrajprava-Model

Taška se vyrábí v provedení režné tašky, engoby i glazury.

taška Tondach Falcovka 11

2412740000_250x250

Tvar této tašky vzniknul již v 19. století, díky svým hlubokým drážkám kryje dokonale spoje a hodí se do náročných klimatických podmínek. Celková šířka tašky je 275 mm, celková délka je 433 mm. Krycí šířka tašky je 234 mm a krycí délka je 390 mm.

Detail hřebene

falcovka_hreben-Model

Bezpečný sklon pro tuto krytinu je 30°, pro těsné podstřeší 24° a pro vodotěsné podstřeší 20°. Hmotnost jedné tašky je 3,8 kg a hmotnost 1m2 je asi 42,2 kg a více. Spotřeba tašek je od 11,1 ks/m2.

Detail u okapu

falcovka_okap-Model

 Detail boční hrany

falcovka_okrajleva-Model

Taška se vyrábí jako režná, engoba i glazura v různých odstínech.

 

taška Tondach Brněnka 14

2212100000_250x250

Jedná se o jednu z nejstarších posuvných střešních tašek s dvěma drážkami na povrchu. taška je posuvná v rozmezí 60 mm a to v roztečích střešních laťí 280-340 mm. Přesná šířka tašky je 245 mm a výška 405 mm, jedna taška má krycí šířku 200 mm.

Detail u hřebene

brn14_hreben-1-Model

Bezpečný sklon pro tento typ je 30°, pro těsné podstřeší 24° a pro vodotěsné podstřeší 20°.

Hmotnost jedné tašky je 3 kg, hmotnost jednoho metru čtverečního 43,5 kg.

Spotřeba tašek je od 14,5 ks/m2 dle zvolené krycí délky.

 

Detail u okapu

brn14_okap-1-Model

 

 Detail u boční hrany

brn14_okrajleva-1-Model

Taška se vyrábí buď jako režná nebo s povrchovou úpravou engoba v různých odstínech.

Vzdálenost latí od vrcholu hřebene (latě 30×50 mm)

Sklon střechy          OLH           PLH

Continue reading

Plechové krytiny

Plechové krytiny jsou v poslední době stále populárnější a to i v občanské výstavbě a to díky své ceně, rychlosti a jednoduchosti montáže a v neposlední řadě také hmotnosti, která nejnižší ze všech pokrývacích materiálů.

Plechové krytiny se vyrábí z různých materiálů, nejčastější jsou ocelové plechy, které jsou chráněny proti korozi  několika vrstvami nátěrů či nástřiků, asi druhý nejpoužívanější materiál je hliník, který může být s povrchovou úpravou nebo bez ní. Méně používaným materálem je měď, která se používá především na historických stavbách, kde je zapotřebí dodržet jistý historický vzhled. zřídka používanými materiály jsou titanzinek nebo nerez kvůli vysoké ceně.

Ocelové krytiny je automaticky zapotřebí povrchově upravit, nejčastěji se používá zinkování, barevné nátěry a nástřiky nebo nanesení tenké vrstvy plastu s předchozími nátěry, stejně tak se může ošetřovat povrch hliníku. Na druhé straně měděné plechy a titanzinkové plechy nevyžadují žádnou povrchovou úpravu a údržbu, ale jejich cena je několikanásobně vyšší.

Dle tvarového provedení se plechové krytiny rozdělují na rovné plechové krytiny, šablonové krytiny, vlnovky, různé profilované plechy v imitaci například střešní tašky a trapézové plechy.

Nejznámějšími výrobci plechových krytin na českém trhu jsou Lindab a Satjam.

 

Betonové střešní tašky

Betonové tašky se vyrábí z barveného betonu, který je chemicky ošetřen, aby byla jeho životnost prodloužena a dnes se navíc vyrábí se speciálními povrchovými úpravami, které chrání tašku před vlivy počasí.

oproti páleným střešním taškám mají nevýhodu ve vyšší hmotnosti a konstrukce střechy proto někd musí být masivnější nebo lépe vyztužená. betonové tašky se vyrábí také jako velkoformátové což může urychlit pokrývačské práce. Montáž je prakticky totožná jako u pálených střešních tašek , liší se především rozteče laťí u každého typu tašky. Konstrukce střešního pláště je také totožná.

Tašky se vyrábí také s různými povrchovými úpravami v podobě nástřiků, jedná se akrylátové nástřiky v jedné až třech vrstvách, které také mohou být v lesklé podobě a v různých odstínech, které jsou nejčastěji cihlová, višňová, hnědá, černá, šedá a další.

Mezi nejvýznamnější výrobce působící na českém trhu patří firmy Bramac, KM Beta nebo Meditteran

Keramické pálené střešní tašky

Pálené střešní tašky jsou hromadně využívanou střešní krytinou již více než 100 let a dnes se lze setkat na střechách z taškami, které pocházejí z prvorepublikového období a jsou plně funkční krytinou.

Jejich výhodou je přijatelná cena, nízká hmotnost oproti betonovým taškám, rychlá a snadná pokládka a výborný vzhled, který zachovává tradici přírodních materiálů.

Nejznámější výrobce v české republice je Tondach, dále Roben nebo Bramac, tedy původně výrobce pouze betonové krytiny.

Keramické tašky se skládají na střešní latě o rozměru 5×3 cm, které leží na krokvích nebo na kontralatích připevněných ke krokvím. Zpravidla se začínají skládat z pravého spodního rohu a souběžně se pokračuje nahoru a doleva. pro ukončení u boční hrany střechy se používají krajové tašky nebo oplechování, ukončení u hřebene zajišťují hřebenáče dodávané vždy ke konkrétnímu typu krytiny. Pod krytinu se dnes vždy umisťuje difuzní folie, která zajišťuje pojistnou ochranu proti případnému zatékání vody.

Jako další doplňkový sortiment tašek se dodává:

  1. taška půlka – slouží k vytvoření vazby na drážku, pro snadnější ukončení řady u střešních oken, vikýřů a komínů.
  2. taška krajovka – vyrábí se ve variantě levá a pravá, slouží pro ukončení boční strany střechy u štítu, taška má speciálně tvořenou hranu, která vytváří pohledovou hranu a chrání konstrukci pláště střechy proti přímému větru.
  3. taška větrací – slouží k odvětrání střešního pláště a vysušení případné vlhkosti
  4. taška prostupová – slouží pro snadný prostup konstrukcí jako jsou antény či odvětrání od kanalizace.
  5. tašky protisněhové – tašky zabraňující sesuvu sněhu ze střechy

 

Keramické střešní tašky se vyrábí s různými povrchovými úpravami

  1. režná – krytina nemá žádnou povrchovou úpravu
  2. engoba – jedná se o matnou až pololesklou úpravu – tenká vrstva jílů a oxidů železa na povrchu tašky, která je následně vypálena
  3. glazura – kvalitnější složení a silnější vrstva povrchové úpravy než u engoby, tato vrstva tašku chrání před zmrazovacími cykly a vlivy počasí a prodlužuje její životnost

Šikmé střechy

Šimé střechy jsou dle ČSN střechy, které mají sklon větší než 10°. Konstrukce těchto střech je tvořena nejčastěji krovy a vazníky, které mohou být vyrobeny z různých materiálů, nejčastěji využívaný materiál pro nosnou konstrukci střech u obytných staveb je dřevo a to díky své hmotnosti, výborné pevnosti v tahu i v tlaku, relativně nízké ceně, malé roztažnosti při výkyvech teplot. U průmyslových a komerčních budov se používá spíše ocel a to kvůli větším půdorysným rozměrům budovy, kde použitý materiál vyžaduje vyšší pevnost v tahu a dřevo je v porovnání s ocelí nedostačující.

Jako krytina pro šikmé střechy se používá celá škála materiálů a tvarových provedení. Nejčastěji používané zůstavají pálené keramické tašky, betonové tašky, plechové krytiny v podobě trapézových plechů, rovných plechů s falcovým spojem, plechy v imitaci střešní tašky, vlnovek apod.; méně používanými krytinami jsou dnes eternitové krytiny, asfaltové krytiny v podobě vlnovky – onduline nebo různých tvarů – střešní šindele.

Každá krytina má svá pravidla pokládky, které vždy udává jejich výrobce a které je nutné dodržovat pro správnou funkčnost střechy a také pro případ reklamace, při nedodržení těchto pravidel může dojít k poškození střešního pláště a ke škodám na majetku.