Problematika ochranných nátěrů asfaltových pásů

Střechy z asfaltových krytin jsou převážně ploché střechy. Dnes jsou krytiny z asfaltových pásů vyráběny z kvalitního modifikovaného asfaltu a většinou je střecha zakryta více vrstvami těchto pásů. Navíc vrchní pás má posyp, který je tvořen drobným kamenivem v různých odstínech, který má za účel chránit pás před UV zářením a povětrnostními vlivy, druhotný účel je také architektonický.

Ovšem spousta budov v České republice a to především ty z minulé doby, jsou tvořeny starými asfaltovými pásy, které byly vyráběny z oxidovaného (méně kvalitního) asfaltu a nemají žádnou povrchovou úpravu, která by je chránila před vlivy slunečního záření. Anebo jsou tyto nátěry staré a strávené, tím pádem neúčinné.

Asfaltové krytiny, které nemají ochranou vrstvu je třeba natírat ochranými reflexními nátěry, které odráží sluneční zářění, a chrání asfaltovou vrstvu před poškozením.

 

Reflexní ochranný lak Den Braven

Pro ochranné nátěry asfaltových pásů používáme reflexní ochranný lak Den Braven s označením Denbit REFLEX ALU. Jedná se o bitumenovou hmotu modifikovanou syntetickým kaučukem s přidáním živic a chemických sloučenin.

reflexni-ochranny-lak-denbit-reflex-alu

Lze jej nanášet na asfaltové lepenky, bitumenové šindely, eternitové a pozinkované plechy, betonové zdi, cementové a vápenocementové omítky a minerální podklady. Lze jim také natírat klempířské prvky.

Díky stříbrnému barvivu má reflexní účinky, které mimojiné také zabraňují přehřívání konstrukcí střech a zdiva.

Příprava podkladu a aplikace

Podklad musí být dokonale očištěný od prachu, nečistot a mastnot. Veškerý praskliny musí být vyplněny opravnými stěrkami, puchýře se rozříznou do kříže a následně se vyplní, u nových podkladů musí být řádně vyzrálé a ze starých konstrukcí musí být odstraněny staré nesoudržné nátěry.

Nátěr se nanáší štětkou či štětcem v jedné vrstvě, během natírání se barva musí průběžně míchat kvůli usazování hliníkového pigmentu na dno.

 

 

Asfaltový střešní lak MEM

Ochrana asfaltových střešních pásů asfaltovým lakem MEM, který je výrobcem stavební chemie více než 35 let.

Aplikace

Nejdříve se očistí krytina od všech nečistot a veškeré trhliny se zatmelí.

Část asfaltového střešního laku MEM se naředí s vodou v poměru 1:1 a natře se s ním krytina. To zvýší soudržnost podkladu a budoucího nátěru.

Po zaschnutí předešlého nátěru se provede pomocí štětky nebo stříkacího stroje další nátěr, tentokrát už neředěný. Podklad musí být dokonale suchý, jinak hrozí smytí nátěru deštěm.

Nátěr betonových, pálených a eternitových střech barvou ETERNAL

Pro nátěry střešních betonových a pálených neglazovaných tašek a vláknocementových krytin jako je eternit používáme nátěr od firmy Austis „Eternal na střech“. jedná se o akrylátový nátěr, který je odolný proti UV záření, má vysokou adhezi, a po zaschnutí vytváří voděodolný film, který chrání krytinu a prodlužuje její životnost. Nátěrem se také překryjí trhlinky a mikrotrhlinky, které jsou později příčinou degradace střšní krytiny.

Kromě toho, že nátěr chrání střechu před vlivy počasí, tak dodává krytině zcela nový vzhled a vámi požadovaný odstín barvy.

Před samotným provedením nátěru je třeba provést dokonalé očištění krytiny a to pomocí ocelových kartáčů nebo vysokotlakého čištění. Tak dojde k odstranění mechů, prachu, nátěrů a jiných nečistot.

Jako základní nátěr se používá penetrační přípravek Forte penetral. Ten se nanáší v takové vrstvě, dokud nevytvoří lesklý film, přebytek se poté setře a nechá se minimálně 6 hodin zaschnout. Poté se válečkem nebo štětcem nanáší v jedné nebo ve dvou vrstvách vrchní nátěr. Technologická přestávka mezi nátěry je minimálně 4 hodiny a provádí se za teplot od +5 do 30°C.

Tyto práce jsou nejčastěji prováděny výškovými pracovníky za pomoci jištění z lana.

 

Problematika plechových krytin

Nové plechové krytiny jsou dnes opatřeny nátěry s vysokou přilnavostí a životností. Stařší plechové krytiny je nutno jednou za několik let natřít a to i krytiny, které mají pozinkovanou ochranou vrstvu. Nátěry mají plnit dvě funkce, tou první je ochrana před korozí a následným poškozením konstrukce a tou druhou je vzhledová úprava části budovy.

Při provádění nátěru krytiny se většinou provádí i nátěry všech střešních doplňků jako jsou oplechování, okapy, svody a veškeré plechové či ocelové konstrukce. Veškeré postupy platí také pro ostatní oplechování na budově jako jsou parapety, oplechování říms, mřížky a okapové plechy.

Nátěry je možné nanášet štětcem, válečkem nebo nástřikem.

Před samotným

Na nátěry plechových střech se používají nejčastěji

  • vodou ředitelné barvy
  • syntetické barvy
  • polyuretanové
  • speciální nátěry na bázi pryskyřic a další

Před nanášením nátěrů je zapotřebí řádně očistit podklad  a zbavit ho všech nečistot, viz. další kapitola.

Příprava podkladů před provedením nátěru

Nejčastější příčinou odlupování nových nátěrů je nedostatečná příprava podkladu před nátěrem.

Přilnavost starých nátěrů se zjišťuje mřížkovou metodou – to zanamená, že se na povrchů provede pomocí žiletkového nože několik řezů v obou směrech vzdálené od sebe 1-3 milimetry, řez musí být silný až na konstrukci, poté se na tuto mřížku přilepí lepící páska a strhne se, podle odloupnuté barvy se posuzuje zda je daný nátěr možné přetřít nebo je nutné jej odstranit.

Pro odstranění nepřilnavých nátěrů a nečistot se používá buď vysokotlaký čistící stroj anebo ruční čištění za pomoci kartáčů a škrabek.

Pro odstranění mastnot je zapotřebí použít odmašťovací saponát v případě ručního mytí nebo vysokotlaký čistící stroj.

Připravený podklad musí být suchý, bez mastnot, bez částic prachu a špíny a nesoudržných nátěrů

Nátěr kovových střech vodouředitelnou barvou ETERNAL

Následný popis bude při použití výrobků řady Eternal, který je jedním z nejznámějších vodouředitelných akrylátových barev. Vodouředitelné nátěry mají výhodu v rychlé aplikaci díky krátkým technologickým přestávkám.

 

Podklad – nový pozinkovaný plech

pro tento druh podkladu se používá barva ETERNAL mat akrylátový, který se používá na nové pozinkované povrchy bez předchozí oxidace, ocelových plechů se základním nátěrem, hliníkových povrchů, režné keramiky, měďi, nepochozího dřeva a betonu.

Spotřeba se pohybuje od 0,25 do 0,4 kg/m2. Nanáší se na podklad o teplotě v rozmezí 8-30°C ve 2-3 vrstvách a mezi jednotlivými nátěru musí být dodrženy přestávka min. 4 hodiny (při 20°C). Veškeré savé podklady je nutno předem napenetrovat.

 

Podklad – starý a nový antikorozní či syntetický nátěr

pro starší povrchy se používá barva ETERNAL mat revital, podmínky pro aplikaci jsou stejné jako u předešlého nátěru, mezera mezi jednotlivými nátěry stačí 2 hodiny. jedná se o barvu k obnovování starých nátěrů.

 

Jako základní nátěr se používá ETERNAL antikor akrylátový – antikorozní nátěrová hmota pro základní nátěry kovových konstrukcí. používá se pro zkorodované konstrukce v 1-2 vrstvách.

 

Podklad – veškeré kovové konstrukce

na tento typ konstrukcí se používí ETERNAL na kovy, která slouží jako základová i vrchní konstrukce. nanáší se v 1- 3 vrstvách při teplotě min. 10°C se 4 hodinovými intervaly. Jedná se o kvalitní nátěr na bázi disperze modifikované akrylátové pryskyřice, speciálních antikorozních pigmentů, plniv a aditiv. Stejně jako předešlé nátěry je možné jej nanášet ručně i strojně.

 

Více informací na stránkách http://www.barvy-eternal.cz

Nátěry kovových střech syntetickými nátěry

Jedním z významným výrobců syntetických nátěrů je výrobce Barvy a laky Teluria.

Syntetické nátěry je možné nanášet štětcem, válečkem či strojně. K dostání jsou jednovrstvé nátěry, které plní funkci základního nátěru a vrchního nátěru. Kvalitnější provedení je ovšem provedení vícevrstvého nátěru.

Jako základní barvy se používají výrobky s označením Pragoprimer, doba zrání nátěru je přibližně 24 hodin. Základní barvy se vyrábí v bílé, šedé a červenohnědé barvě. nanáší se ve vrstvě 25-30µm.

Na základní barvu se nanáší 1-3 nátěry vrchního nátěru nebo emailu Industrol