Problematika ochranných nátěrů asfaltových pásů

Střechy z asfaltových krytin jsou převážně ploché střechy. Dnes jsou krytiny z asfaltových pásů vyráběny z kvalitního modifikovaného asfaltu a většinou je střecha zakryta více vrstvami těchto pásů. Navíc vrchní pás má posyp, který je tvořen drobným kamenivem v různých odstínech, který má za účel chránit pás před UV zářením a povětrnostními vlivy, druhotný účel je také architektonický.

Ovšem spousta budov v České republice a to především ty z minulé doby, jsou tvořeny starými asfaltovými pásy, které byly vyráběny z oxidovaného (méně kvalitního) asfaltu a nemají žádnou povrchovou úpravu, která by je chránila před vlivy slunečního záření. Anebo jsou tyto nátěry staré a strávené, tím pádem neúčinné.

Asfaltové krytiny, které nemají ochranou vrstvu je třeba natírat ochranými reflexními nátěry, které odráží sluneční zářění, a chrání asfaltovou vrstvu před poškozením.