Problematika ptactva na objektech

Zábrany proti ptactvu zamezují přístupu ptactva na části budov jako jsou fasády, střechy, vzduchotechnika, sochy, parapety, ostění, nosníky a trámy, okapy, atd.

Ptáci v těchto částech hnízdí anebo se zde zdržují a svými výkaly špiní konstrukce nebo tyto konstrukce přímo poškozují.

K zabránění přístupu ptactva k těmto konstrukcím se používají zábrany jako jsou sítě, hroty a drátěné systémy. Základní rozdělení zábran dle konstrukce je:

  1. Hrotový systém
  2. Síťový systém
  3. Pavoukový systém

Pavoukový systém proti ptákům

Tzv. „pavouk“ je vhodný zejména pro střechy a kopule. Skládá se z dlouhých nerezových drátů, které jsou na jednom konci upevněny do otočného ocelového stojany, který je ke konstrukci buď přilepený nebo přišroubovaný.

Nerezové dráty se pohybují při mírném větru nebo se rozkmytají při dotyku ptáka a tím ptactvo plaší. Dráty by neměly být umístěny výše než 10 cm nad plochou.

Před údržbou střechy či konstrukce se dá systém snadno demontovat.

Montáž ochranného systému „pavouk“

Lož otočného čepu se ke konstrukci může lepit silikonovým tmelem nebo šroubovat pmocí samořezných či jiných šroubů a vrutů dle konstrukce.

před lepením je zapotřebí podklad pořádně očistit od nečistot, prachu a mastnoty.

Poté se do otočného dílu připevní dráty, které se předtím naohýbají tak aby byly umístěny nad střešní konstrukcí maximálně 10 cm a měly by přesahovat asi 5 cm přes okraj. Drátům nesmí nic překážet v pohybu a otáčení.