Nátěry kovových obložení fasád

Nátěry kovových obložení fasád se provádí z důvodu ochrany obložení před korozí a kvůli získání nového vzhledu. obložení bývají nejčastěji tvořena trapézovými plechy vyrobenými z hliníky nebo ocelového tenkostěnného plechu.

Pro nátěry těchto obložení se používají stejné produkty jako pro nátěry kovových krytina pro aplikaci barev platí stejná pravidla jako pro střechy.

Více informací najdete na následujících odkazech.

Problematika kovových krytin a obložení

Příprava podkladů před provedením nátěru

Nátěr kovových střech a obložení vodoředitelnou barvou ETERNAL

Nátěry kovových střech a obložení syntetickými nátěry