Problematika ptactva na objektech

Zábrany proti ptactvu zamezují přístupu ptactva na části budov jako jsou fasády, střechy, vzduchotechnika, sochy, parapety, ostění, nosníky a trámy, okapy, atd.

Ptáci v těchto částech hnízdí anebo se zde zdržují a svými výkaly špiní konstrukce nebo tyto konstrukce přímo poškozují.

K zabránění přístupu ptactva k těmto konstrukcím se používají zábrany jako jsou sítě, hroty a drátěné systémy. Základní rozdělení zábran dle konstrukce je:

  1. Hrotový systém
  2. Síťový systém
  3. Pavoukový systém

Síťový systém proti ptákům

Síťový systém je tvořen ochranou síťí a nosnou rámovou konstrukcí pro tuto síť. Zabraňuje náletům ptáků na fasády, vzduchotechnické zařízení, lodžie a různé velkoplošné konstrukce.

Ochranná síť

Je vyrobena z UV stabilního polyethylenu, předpokládaná životnost je asi 10 let, vyrábí se v různých odstínech tak aby splívala s barvou fasády či konstrukce a architektonicky nenarušovala vzhled budovy. Sítě proti holubům mají velikost ok asi 50×50 mm a sítě proti vlaštovkám, jiřičkám a drobnému ptactvu 20×20 mm

Nosný rám

Je tvořen oky s hmoždinkami upevněnými do fasády, skrz které je natažený a našponovaný pozinkovaný ocelový či nerezový drát, ke kterému je připevněna ochranná síť pomocí hliníkových spon.

Montáž síťového systému proti ptactvu

Montážní postup:

  1. Nejdříve se dle kotvícího podkladu zvolí délka a typ ocelové kotvy s háčkem pro protáhnutí lanka, první kotvy se umístí do rohů a rozměří se  vzdálenost mezi rohy, z této vzdálenosti se vypočte rozteč mezi kotvami tak, aby poslední kotva nebyla nerovnoměrně umístěna. vzdálenost mezi kotvami je 40-50 cm.
  2. Lanko se protáhne očky těchto kotev tak, aby konce lanka byly na boční nebo na spodní straně síťové konstrukce.
  3. Lanko se protáhne okem napínacího šroubu a udělá se zde smyčka, která se zajistí proti uvolnění lanovou spojkou. Na druhém konci lanka se také vytvoří smyčka a ta se zahákne za otevřený konec napínacího šroubu, poté se šrou utahuje dokud není lanko dostatečně napnuté.
  4. Nyní se začne připevňovat síť k lanku, nejdříve se připne mezi rohová oka  a postupně se připne k celým stranám vycházejícím od tohoto rohu.
  5. Poté se síť připevní k lanku na zbývajících dvou stranách, na kterých se lehce došponuje, aby byla napnutá. Končí se upevňováním u rohu, který leží přesně na opačné straně proti rohu, s kterým se začínalo.
  6. Po napnutí a připevnění se odstřihne síť, která přesahuje a je zbytečná.

 

U velkých ploch se síť napjuje pomocí sponek v místech, kde spoj nejméně narušuje vzhled.

Pro vytvoření rámu se používají lanka vyrábění z nerezové oceli nebo z pozinkované oceli a průměru 2 mm. Síť je k lanku připevněna hliníkovými sponkami, které jsou připevňovány speciálními kleštěmi, spotřeba sponek je 10-15 kusů na běžný metr.