Šikmé střechy

Šimé střechy jsou dle ČSN střechy, které mají sklon větší než 10°. Konstrukce těchto střech je tvořena nejčastěji krovy a vazníky, které mohou být vyrobeny z různých materiálů, nejčastěji využívaný materiál pro nosnou konstrukci střech u obytných staveb je dřevo a to díky své hmotnosti, výborné pevnosti v tahu i v tlaku, relativně nízké ceně, malé roztažnosti při výkyvech teplot. U průmyslových a komerčních budov se používá spíše ocel a to kvůli větším půdorysným rozměrům budovy, kde použitý materiál vyžaduje vyšší pevnost v tahu a dřevo je v porovnání s ocelí nedostačující.

Jako krytina pro šikmé střechy se používá celá škála materiálů a tvarových provedení. Nejčastěji používané zůstavají pálené keramické tašky, betonové tašky, plechové krytiny v podobě trapézových plechů, rovných plechů s falcovým spojem, plechy v imitaci střešní tašky, vlnovek apod.; méně používanými krytinami jsou dnes eternitové krytiny, asfaltové krytiny v podobě vlnovky – onduline nebo různých tvarů – střešní šindele.

Každá krytina má svá pravidla pokládky, které vždy udává jejich výrobce a které je nutné dodržovat pro správnou funkčnost střechy a také pro případ reklamace, při nedodržení těchto pravidel může dojít k poškození střešního pláště a ke škodám na majetku.