Izolace střech Brno

Provádění tepelných izolací v Brně a jihomoravském kraji

afa logo průhledné malý

Nechte si vypracovat cenovou nabídku na zateplení střechy on-line nebo nás kontaktujte na afaservis@gmail.com

 

Proč zateplit střechu

Střešní konstrukce je místo, které způsobuje největší tepelné ztráty v místnostech umístěných právě pod střešním pláštěm. Dřívější normy na tuto izolaci příliš nedbali a proto starší izolace jsou z dnešního hlediska zcela nedostatečné. Tato slabá izolace může také způsobovat tvorbu plísní ve vnitřních prostorách a způsobit tak vznik zdraví škodlivého prostředí.

Druhy tepelných izolací

Pro zateplování střešních plášťů se používají zejména tři materiály – vata, polystyren a poluretan.  Dnes nejčastěji používaným materiálem pro šikmé střechy jsou vaty vyrobené ze skelných nebo minerálních vláken, které se vkládají mezi krokve a vyplňují tento prostor. Polystyrenové desky se používají především pro izolace plochých střech a jsou nejlevnější variantou tepelné izolace. Pro šikmé střechy se také používají polyuretanové panely, které jsou kladeny na bednění položené na krokvích a jsou většinou opatřeny integrovanou voděodolnou folií. Jedná se o nejrychlejší a snadnou montáž tepelné izolace.

Návrh tepelné izolace

Každý materiál tepelných izolací má odlišný součinitel tepelné vodivosti a proto se u každého materiálu navrhuje jiná tloušťka, nejlepší tepelněizolační vlastnosti má polyuretanová pěna, u které je vyhovující tloušťka panelu asi od 10 cm. Návrh materiálu a tloušťku izolace vám navrhne vždy projektant nebo realizační firma.