Nátěry střech Brno

Provádění nátěrů střech v Brně a celém jihomoravském kraji.

afa logo průhledné malý

Nechte si vypracovat cenovou nabídku na nátěr vaší střechy on-line nebo nás kontaktujte na afaservis@gmail.com

 

Proč nátěry střech

Nátěry střešních krytin jsou snadná ochrana krytin všech druhů. U plechových a kovových krytin se jedná především o ochranu proti korozi a proti kyselým dešťům. U střech z pálených a betonových tašek jde především o prodloužení životnosti střechy, ochranu před lišejníky, a o získání nového vzhledu krytiny. Stejnou funkci plní nátěry u eternitových krytin. U střech z asfaltových výrobků zase nátěry zajišťují ochranu před slunečním UV zářením a povětrnostními vlivy.

Jak se provádí nátěry střešních krytin

Před každým nátěrem střechy se provede důkladné očištění dle typu střešní krytiny. Krytiny se čistí ocelovým kartáčem nebo vysokotlakým čističem vodou. Nebo se nejdříve čistí ocelovým kartáčem a posléze se provádí očištění wapkou od prachu a hrubých nečistot. Různé zákoutí a nepřístupná místa se mohou ručně očistit šmirkovým papírem, aby i zde nátěr přilnul. Na takto připravený podklad se provede nátěr za pomoci štětce, válečku nebo stříkacím strojem. A to v jedné až třech vrstvách. Mezi jednotlivými nátěru musí být technologická přestávka, kterou určuje vždy výrobce daného nátěru a která je uvedena na obalu výrobku.

Nátěry strmých střech ve výškách

Pokud se vaše střecha nachází ve vyšším podlaží a má vyšší sklon, v kterém již není pochůzí, provádí nátěr střechy výškoví pracovníci, kteří využívají ke svému pohybu po střeše a jištění horolezeckou technikou. Běžně a snadno se dostanou do míst, která jsou nedostupná a provedou ošetření krytiny.

Při provádění nátěrů střech je samozřejmostí nátěr všech klempířských prvků jako jsou oplechování, komínové lávky, okapy a střešní žlaby a další konstrukce.