Oprava panelových spár Brno

Provádění panelových spár na budovách v Brně a jihomoravském kraji

afa logo průhledné malý

Nechte si vypracovat cenovou nabídku na opravy spár on-line nebo nás kontaktujte na afaservis@gmail.com

 

Proč oprava panelových spár

Oprava panelových spár je základní práce, která probíhá pro zajištění správné funkčnosti budovy a její statiky a tepelnětechnické funkčnosti. V těchto spárách bývají totiž spoje panelů tvořené z ocelových výztuží, které jsou náchylné na korozi a navíc se jedná o místo s největším tepelným mostem. Pro tuto práci se využívají různé technologie a produkty výrobců, které je zapotřebí bezpodmínečně dodržet

Postup při tmelení panelových spár

Existuje několik výrobců, kteří určují vlastní technologické postupy pro opravy panelových spár.Většina z nich jsou stejné nebo alespoň podobné. První ze všeho je odstranění starých tmelů a očištění místa od mastnot a špíny. takto očištěná spára se natře penetračním nátěrem. Poté je na řadě vyplnění spáry provazcem, který znemožní pronikání tmelu hlouběji do spáry a eliminuje tak jeho spotřebu. Další činností je vytmelení spáry a úprava tmelu do jednoho tvaru po celé délce spáry.

Spáry mají odlišné šířky a podle toho se také odvíjí cena práce při opravě spár.

Opravy panelových spár pomocí horolezecké techniky

Spárování spár se provádí z lana, kdy se výškový pracovník slaňuje ke spárám a tím dochází k úspoře času i peněz, které by jinak museli být vanaloženy na pronájem nebo provoz pracovních plošin nebo lešení. V tomto případě je podmínkou pouze pevný kotvící bod na střeše pro uvázání lana.