Den Braven – postup tmelení panelových spár

Pro tmelení spár plášťů panelových budov se používají pružné akrylátové plastickoelastické tmely Den Braven  S-T1  a akrylátové elastické tmely Den Braven S-T5.

Tmel Den Braven S-T1 se používá pro spáry staveb, které jsou stavěny z panelů o maximální délce 4800 mm.

nahled-09.s-t1-st1-pruzny-sparovaci-tmel  nahled-09.s-t5-st5-specialni-sparovaci-tmel

Tmel Den Braven S-T5 se používá pro spáry staveb, které jsou stavěny z panelů o maximální délce 6000 mm.

 

Obecné zásady pro spárování:

Tloušťka vyplňovacího provazce by měla být alespoň o 50% širší než je tloušťka spáry a to z toho důvodu, aby nedocházelo při tmelení k posunu provazce nebo k průchodu tmelu mezi provazcem a stěnou panelu.

Hloubka spáry se navrhuje jako šířka spáry v milimetrech + 6mm.

U spár o šířce 15-40 mm je zapotřebí provést pomocí polymercementové malty opravy ulámaných rohů a hran.

Pokud je šířka spáry menší než 15 mm, je zapotřebí provést její rozšíření.

Pokud je šířka spáry větší než 40 mm, je zapotřebí její zůžení na tuto šířku, jinak hrozí stíkání tmelu při spárování. Pro opravu hran a stěn nebo zůžení spáry se používá malta, která se namíchá v tomto poměru:

- 1 díl portlandského nebo struskoportlandského cementu třídy ČSN 72 2122

- 3 díly kameniva frakce 0-1 nebo 0-4 mm

- 0,5 hmotných dílů disperze S-T7 nebo Sokrat 2804

 

Postup

Spáry se dle potřeby zapraví.

Před tmelením se spáry řádně očistí, odstraní se mastnoty a nesoudržné částice a spáry se profouknou vzduchem a čelní strany panelů se opatří ochranou páskou proti znečištění tmelem nebo penetrací.

Úprava spáry

Úprava spáry před samotným tmelením opatřena vyplňujícím provazcem, primerovým nátěrem a ochranou páskou

 

Do spáry se vtlačí třeba za pomoci dřevěného klínu vyplňovací provazec do patřičné hloubky a vnitřní stěny panelů se natřou primerovým nátěrem, který se vyrobí smícháním 1 dílu spárovacího tmelu a 3 díly vody. Tento nátěr se nanáší pomocí štětce.

Po zaschnutí primerového nátěru (asi 15 minut při 20°C) se začne nanášet spárovací tmel S-T1 a to buď vytlačovací pistolí nebo špachtlí. Je zapotřebí, aby tmel řádně přilnul ke stěnám panelů i k provazci. Poté se povrch zarovná a uhladí pomocí štětce nebo stěrky namáčené do vody.

Tmelení se provádí odshora dolů. Tmelení se smí provádět pouze při teplotách od +5°C do 30°C

web-Model2    web-Model3

Tmelení, kdy tmel překrývá spáru

Při této metodě není zapotřebí úprava šířky spar, nerovnosti povrchu mohou být maximálně 3 mm, překrytí spáry po obou stranách musí být min. 20 mm, čelní strany panelu se ovšem nepenetrují a tloušťka tmelu před čelní hranou panelu musí být minimálně 5 mm.

web-Model5     web-Model6

Tmel Den Braven T-S1

Měrná hmotnost : 1,3 – 1,35 g/cm spáry

Doba zrání : 1-2 týdny

Tepelná odolnost : -20 – 100 °C

Životnost :  17-20 let

Tmel Den Braven T-S5

Měrná hmotnost : 1,25 – 1,35 g/cm spáry

Doba zrání : 1-2 týdny

Tepelná odolnost : -20 – 100 °C

Životnost :  17-20 let