Možnosti tmelení spar panelů

Dle stávající konstrukce je nutné zvolit způsob jakým bude spára zatmelena. Vždy záleží na výplni spáry (dutá, vyplněná cementovým potěrem), šířce spáry a soudržnosti hrany panelu.

 1. Dutá spára – pokud spára není vyplněna, je možné ji vyplnit polyuretanovou pěnou, která zamezí promrzání konstrukce. Tato spára se vždy nejdříve očístí a odstraní se veškeré zbytky starých tmelů a nesoudržné částice. Pokud je třeba zapravit stěny panelu, provádí se to polymercementovou maltou, která má vysokou přilnavost. Stěny panelu se opatří penetračním nátěrem, který se nechá zaschnout a poté se do spáry vloží vyplňovací polyetylenový provazec a spára se vyplní tmelem.
 2. Vyplněná spára – pokud je spára vyplněna cementovým potěrem, který je soudržný a pevný, není třeba do spáry vkládat provazec. Spára se řádně vyčistí a odstraní se veškeré mastnoty, stávající cementová malta se ošetří penetračním nátěrem pro vyšší soudržnost a přilnavost a poté se spára vyplní tmelem.
 3. Spára se vyplní polymercementovou maltou, která se po vytvrdnutí napenetruje a nechá zaschnout, na takto připravenou spáru se nalepí na lepící tmel silikonová páska, která spáru dokonale utěsní.

 

Tmelení spár se může provádět jako

 • Jednostupňové tmelení – spára je vytmelena pouze jednou vrstvou tmelu, která zajišťuje neprůvzdušnost
 • Dvoustupňové tmelení – spára je vytmelena dvěma vrstvami tmelu, které jsou na sobě zcela nezávislé a jsou odděleny vzduchovou mezerou, tzn. že jedna vrstva tmelu je v krajní části spáry a druhá vrstva tmelu je nejčastěji ve středové části spáry

 

Úprava tmelu na povrchu spáry

 • tmel je zasazen ve spáře a je upraven do mírného oblouku - tloušťka tmelové vrstvy musí být minimálně 10 mm
 • tmel překrývá spáru – překrytí spáry je možné maximálně o 20 mm na každou stranu a je nutné dodržet tmelovou vrstvu minimálně 10 mm

 

Typy tmelů

Dle pružnosti se rozdělují na tmely

 • plastické – tmely, které nejsou schopny se při větší a častější deformaci konstrukce vrátit do své původní polohy, proto se používají jen tam, kde konstrukce strvává v setrvačném stavu
 • elastické – tmely, které mají výbornou pružnost a jsou schopny se vrátit do své původní polohy i při větší deformaci konstrukce

Dle chemického složení se tmely rozdělují na:

 • silikonové
 • akrylátové
 • MS polymerní
 • polyuretanové
 • butylkaučukové

Výběr tmelu se provádí dle umístění spáry, šířky spáry, materiálu a požadované životnosti.

Vyplňovací provazce se vyrábí v tloušťkách 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 mm

 

Nejvýznamnějšími výrobci tmelů pro spárování panelových spár jsou Den Braven a Sika