Lazurové nátěry značky Lazurol

Značka Lazurol je označení řady výrobků firmy Teluria, jedná se o syntetické nátěry odolné povětrnostním vlivům, mrazu, vodě, plísním a houbám a UV záření.

Jedná se o roztok alkydové pryskyřice v organickém rozpouštědle s přísadou vysýchavých olejů a disperzí organických a anorganických pigmentů s přídavkem směsi speciálních vosků.

Používají se pro nátěry dřeva a dřevěnných výrobků vevnitř i venku. Aplikační teplota je od +7°C a to na vyschlé dřevo o maximální vlhkosti 25%.

Dřevo se nejdříve impregnuje nátěrem též značky Lazurol, ve venkovním prostředí se nanáší ve 2-3 vrstvách s minimální přestávkou 24 hodin. Lazurol se nanáší štětcem a není potřeba jej ředit, vyrábí se v řadě odstínů.

lazurol se vyrábí v mnoha provedeních, jako jsou emaily na okna, lodní laky, napouštěcí oleje, pochozí laky, atd.