Příprava fasády před nátěrem

Před samotným nátěrem je zapotřebí odstranit veškeré nesoudržné částice, špínu a prach a staré nesoudržné nátěry a mastnoty.

Pro čištění je vhodné umýt fasádu Wapkou, ale poté ji nechat řádně uschnout.

U nových štuků a fasád je zapotřebí nechat podklad pořádně vyzrát a to většinou déle jak měsíc. Zároveň je zapotřebí přebroušením odstranit nesoudržná zrna na povrchu.