Provádění siloxanových nátěrů fasád

Siloxanové barvy se používají k nátěrům minerálních omítek jako jsou vápenocementové, štukové a březolitové omítky a WTA sanačních systémů.

Barva je ředitelná vodou. Aplikace se provádí válečkem, štětcem nebo stříkáním Air less. Většinou se aplikují při teplotě +5 až +30 °C, která musí být v tomto rozmezí 24 hodin po i před provedením.

Podklad se nejdříve natře hloubkovým penetračním nátěrem, který se nechá 12 – 24 hodin zaschnout a poté se natře minimálně dvěma vrchními nátěry siloxanové barvy ředěné maximálně 5% vody.